Строги резерват природе "Тесне Јаруге"

Строги резерват природе "Тесне Јаруге" стављен је под заштиту да би се очувала букова шума у долини Околишке реке прекривена различитим врстама тресетних маховина (Sphagnum ssp.), хибрида обичне брезе (Betula pendula) и маљаве брезе (Betula pubescens) ретке и угрожене врсте, бореалног реликта и реликтне врсте папрати, ребрача (Blechnum spicant).

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Ужице
Строги резерват природе
19.08.2015.
друга
Ужице
2,92
2,92
0
0