Производња садног материјала

Производња садног материјала у ЈП „Србијашуме“ обавља се у 26 расадника равномерно распоређених по читавој територији Републике Србије на различитим надморским висинама од 70 – 1.250 m. Од тога у 6 расадника се производи искључиво хортикултурни садни материјал, док се у преосталих 20 расадника производи превасходно шумски садни материјал. Укупна површина расадника износи око 200 ha, од чега је продуктивна површина око 100 ha.

Технологија производње шумског садног материјала која се примењује у расадницима ЈП „Србијашуме“ може се поделити на:

  • производњу садница са голим кореном;
  • производњу садница са обложеним кореном.

Производња садница са голим кореном обавља се у класичним и тзв. „Дунеман“ лејама, док се за производњу садница са обложеним кореном користе контејнери типа Hiko, Jukosad, Pirosad, Plantagrah 1 и 2, односно нисула ролне.

Обим производње шумског садног материјала у просеку се креће између 7.000.000 – 10.000.000 комада садница годишње.

Сав садни материјал који се производи у расадницима ЈП „Србијашуме“ подлеже редовним контролама производње и здравственог стања, два пута годишње. Такође, саднице произведене у расадницима ЈП „Србијашуме“ су носиоци FSC™ сертификата.

Расадници шумских садница

Расадник Црвенка послује у саставу ШУ „Рит“ – ШГ „Београд“ Београд. Налази се на надморској висини од 72 m, на равном терену без нагиба, на асфалтном путу. Укупна површина расадника износи 23,33 ha, од чега је 18,5 ha продуктивна површина. Овај расадник углавном се бави производњом садница топола, просечна годишња производња износи 100.000 – 150.000 садница.

Телефон: 011/3329-721

Расадник Доња Коњуша послује у саставу ШУ „Куршумлија“ – ШГ „Топлица“ Куршумлија. Налази се на надморској висини од 296 m, на равном терену без нагиба, на путу између Доњег Плочника и Беољина. Укупна површина расадника износи 14,66 ha, од чега је 3 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских садница у Дунеман лејама и лишћарских садница у обичним лејама. Поред овога, годишње се производи, и 10.000 – 12.000 садница тополе.

Телефон: 027/380-470, 027/59-833

Расадник Доња Власина послују у саставу ШУ „Власотинце“ – ШГ „Шума“ Лесковац. Налази се на надморској висини од 280 m, на равном терену без нагиба, на око 1 km од асфалтног пута. Укупна површина расадника износи 3,00 ha, од чега је 2,04 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских садница у контејнерима и лишћарских садница у обичним лејама.

Телефон: 016/243-034, 016/213-593

Расадник Барје послује у саставу ШУ „Пирот“ – ШГ „Пирот“ Пирот. Налази се на надморској висини од 365 m, на равном терену без нагиба, на асфалтном путу. Укупна површина расадника износи 5,02 ha, од чега је 3,70 ha продуктивна површина. Расадник је опремљен савременом линијом за аутоматизовану производњу контејнерских садница четинара, чијом се производњом превасходно бави.

Телефон: 010/323-861

Расадник Селиште послује у саставу ШУ „Бор“ – ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац. Налази се на надморској висини од 180 m, на равном терену без нагиба, на асфалтном путу Бољевац – Бор. Укупна површина расадника износи 11,89 ha, од чега се 5 ha користи у пољопривредној производњи. Продуктивна површина расадника износи 8,50 ha. Расадник се бави производњом шумског и хортикултурног садног материјала лишћара и четинара.

Телефон: 019/422-811

Расадник Лазићев Салаш послује у саставу ШУ „Ћуприја“ – ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац. Налази се на надморској висини од 124 m, на равном терену без нагиба, на асфалтном путу. Укупна површина расадника износи 5,30 ha, од чега је 2,00 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских садница у контејнерима и Дунеман лејама, док се лишћарске саднице производе у обичним лејама. Поред овога, расадник производи и саднице тополе у мањим количинама.

Телефон: 035/8474-776

Расадник Мишљеновац послује у саставу ШУ „Кучево“ – ШГ „Северни Кучај“ Кучево. Налази се на надморској висини од 150 m, на равном терену без нагиба, 500 m од асфалтног пута. Укупна површина расадника износи 11,08 ha, од чега је 9,80 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских и лишћарских садница у обичним лејама.

Телефон: 012/882-205

Расадник Острво послује у саставу ШУ „Пожаревац“ – ШГ „Северни Кучај“ Кучево. Налази се на надморској висини од 70 m, на равном терену без нагиба, 100 m од асфалтног пута. Укупна површина расадника износи 5,61 ha, од чега је 5 ha продуктивна површина. У расаднику Острово, производе се искључиво саднице клонова топола.

Телефон: 012/511-327, 012/525-571

Расадник Рогот послује у саставу ШУ „Крагујевац“ – ШГ „Крагујевац“ Крагујевац. Налази се на надморској висини од 115 m, на благо нагнутом терену северозападне експозиције, на 2 km од аутопута. Укупна површина расадника износи 7 ha, од чега је 5 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских и лишћарских садница у обичним лејама.

Телефон: 034/381-424

Расадник Неваде послује у саставу ШУ „Горњи Милановац“ – ШГ „Крагујевац“ Крагујевац. Налази се на надморској висини од 325 m, на благо нагнутом терену северне експозиције, уз Ибарску магистралу. Укупна површина расадника износи 2,78 ha, од чега је 2,50 ha продуктивна површина. У расаднику се производе мање количине шумских и хортикултурних садница.

Телефон: 032/710-840

Расадник Рибница послује у саставу РЈ „Расадничка производња“ – ШГ „Столови“ Краљево. Налази се на надморској висини од 200 m, на равном терену без нагиба, уз асфалтни пут. Укупна површина расадника износи 3,80 ha, од чега је 3,20 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских и лишћарских садница.

Телефон: 036/371-426

Расадник Равна Коса послује у саставу ШУ „Крушевац“ – ШГ „Расина“ Крушевац. Налази се на надморској висини од 577 m, на нагнутом терену (5 – 15˚) југозападне експозиције, 10 km од јавне саобраћајнице. Укупна површина расадника износи 2,11 ha, од чега је 1,73 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских садница у обичним и Дунеман лејама, док се лишћарске саднице производе у обичним лејама.

Телефон: 037/421-519, 037/420-750, 037/429-551

Расадник Наупаре послује у саставу ШУ „Крушевац“ – ШГ „Расина“ Крушевац. Налази се на надморској висини од 250 m, на нагнутом терену (0 – 5˚) југозападне експозиције, 4 km од јавне саобраћајнице. Укупна површина расадника износи 2,02 ha, од чега је 1,62 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских садница у контејнерима, обичним и Дунеман лејама, док се лишћарске саднице производе у обичним лејама. Поред шумског у расаднику се производи и хортикултурни садни материјал.

Телефон: 037/421-519, 037/420-750, 037/429-551

Расадник Милентија послује у саставу ШУ „Брус“ – ШГ „Расина“ Крушевац. Налази се на надморској висини од 516 m, на нагнутом терену (5 – 15 %) североисточне експозиције, 0,4 km од јавне саобраћајнице. Укупна површина расадника износи 1,97 ha, од чега је 1,66 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских и лишћарских садница искључиво у обичним лејама.

Телефон: 037/825-106

Расадник Увац послује у саставу ШУ „Сјеница“ – ШГ „Голија“ Ивањица. Налази се на надморској висини од 1.020 m, на равном терену без нагиба, 200 m од јавне саобраћајнице. Укупна површина расадника износи 2,60 ha, од чега је 1,30 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских садница у контејнерима.

Телефон: 020/741-314

Расадник Лучка Река послује у саставу ШУ „Ивањица – Кушићи“ – ШГ „Голија“ Ивањица. Налази се на надморској висини од 500 m, на равном терену без нагиба, на асфалтном путу Луке – Ивањица. Укупна површина расадника износи 0,7 ha, од чега је 0,38 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских садница у Дунеман лејама, а у мањем обиму расадник производи и лишћарске саднице.

Телефон: 032/663-321, 032/662-253

Расадник Бељчевача послује у оквиру ШУ „Шабац“ – ШГ „Борања“ Лозница. Налази се на надморској висини од 104 m, на равном терену без нагиба, 1,5 km од асфалтног пута. Укупна површина расадника износи 5 ha, од чега је 2,5 ha продуктивна површина. У расаднику Бељчевача, производе се искључиво саднице топола.

Телефон: 015/874-967, 015/876-047, 015/345-322

Расадник Пожега послује у саставу РЈ „Центар за репродуктивни материјал шумског дрвећа“ – ШГ „Ужице“ Ужице. Налази се на надморској висини од 310 m, на равном терену без нагиба, уз магистрални пут. Укупна површина расадника износи 18,43 ha, од чега је 14 ha продуктивна површина. У склопу расадника налази се и „Центар за дораду шумског семена“. Расадник се бави производњом шумског и хортикултурног садног материјала лишћара и четинара.

Телефон: 031/811-435

Расадник Горјани послује у саставу РЈ „Центар за репродуктивни материјал шумског дрвећа“ – ШГ „Ужице“ Ужице. Налази се на надморској висини од 350 m, на благо нагнутом терену (2%) јужне експозиције, уз магистрални пут. Укупна површина расадника износи 1,60 ha, од чега је 1,0 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских и лишћарских садница у обичним лејама.

Телефон: 031/811-435

Расадник Камена Гора послује у саставу ШУ „Пријепоље“ – ШГ „Пријепоље“ Пријепоље. Налази се на надморској висини од 1.250 m, на благо нагнутом терену (0 – 5%) северне експозиције, уз јавну саобраћајницу. Укупна површина расадника износи 1,41 ha, од чега је 1,1 ha продуктивна површина. Расадник се бави производњом четинарских садница у обичним лејама.

Телефон: 033/713-650, 033/713-651