ШГ „Шума“ Лесковац

Шумско газдинство „Шума“ Лесковац

Делиградска 1, 16000 Лесковац
Teлефон: 016 243 034, 016 213 593
Факс: 016 255 947
e-mail: sgleskovac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Саша Коцић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Шума“ је организационо подељено на 6 шумских управа. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 1 заштићено подручје, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2021. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 40.197,37
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 38.039,23
3. Укупна дрвна запремина (m3) 7.501.463,8
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 197,2
5. Укупан запремински прираст (m3) 191.653,5
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,0
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.216.457,6
8. План производње дрвне запремине (m3) 96.857
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 107.975
ШУ Вучје

Вучје
Teлефон: 016 885 132

ШУ Предејане

Предејане
Teлефон: 016 836 124

ШУ Власотинце

Власотинце
Teлефон: 016 871 113

ШУ Медвеђа

Медвеђа
Teлефон: 016 891 040

ШУ Лебане

Лебане
Teлефон: 016 843 517

ШУ Црна Трава

Црна Трава
Teлефон: 016 811 152

Основни подаци за шумске управе за 2021. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Вучје 6.087,82 1.598.736,2 262,6 39.403,1 6,5 257.263,1
Предејане 7.834,74 1.886.442,8 238,2 44.139,0 5,6 287.306,9
Власотинце 4.175,50 618.613,4 148,2 19.395,7 4,6 74.472,9
Медвеђа 6.623,60 929.073,8 140,3 24.234,2 3,7 217.044,0
Лебане 5.704,18 1.049.139,2 183,9 26.945,0 4,7 200.408,0
Црна Трава 7.615,65 1.439.458,4 189,0 37.536,5 4,9 179.962,8