Центар за посетиоце „Врело“ у ПП Стара планина

Центар за посетиоце „Врело“ налази се у оквиру Парка природе „Стара планина“, у селу Брлог, на удаљености око 33 km од града Пирота.

Објекат је стављен у функцију 2012. године санацијом и адаптацијом већ постојеће лугарнице „Врело“. Радови на објекту спроведени су под покровитељством Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, односно Светске банке (ГЕФ компонента) у оквиру Стар пројекта и уз финансијску подршку Министарства животне средине, рударства и просторног планирања.

Центар за посетиоце располаже са изложбеним и смештајним делом. У две изложбене сале посетиоци могу видети колекције дневних и ноћних лептира Старе планине, фосиле из заштићеног подручја, као и колекције Завода за заштиту природе Србије и Института за биолошка истраживања Синиша Станковић са строго заштићеним и заштићеним врстама биљака. На бројним паноима истакнуте су строго заштићене и заштићене врсте флоре, сисара, лепидоптера, херпетофауне, као и геолошко, природно и културно наслеђе и туристичко пешачке стазе уређене за спортско рекреативни туризам.

Од смештајних капацитета објекат располаже са једним студијом, једном двокреветном и једном трокреветном собом са заједничким купатилом и кухињом, које су опремљене са телевизором и интернет везом.  Испред самог објекта налази се велики паркинг за посетиоце. Улаз у Центар за посетиоце прилагођен је особама са посебним потребама.

У оквиру Центра налази се и посебна специјализована лабораторија за истраживање флоре и фауне (стационарна лабораторија са електро микроскопима и бројним индикаторима и теренска лабораторија).

За љубитеље спортско рекреативног туризма могуће је коришћење планинских бицикала за обилазак заштићеног подручја.