Инфо

Ревија „Шуме“

Ревија за рад и пословну сарадњу, маркетинг и интегрално газдовање шумама

Оснивач и издавач: Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“

Вршилац дужности директора Предузећа: Игор Брауновић, мастер менаџер

Главна уредница: Сузана Видановић, мастер ек.

Адреса редакције:
JП „Србијашуме“, Ревија „Шуме“, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд
Teлефон: 064/815-5008

Уплата за претплату и друге маркетиншке услуге на рачун број 160-8863-65 код Banca Intesa a.d. са назнаком за Ревију „Шуме“.

Решењем Министарства за информације Републике Србије, Ревија „Шуме“ је уписана под регистарским бројем 1378, бр. 413-00-131-97-01. Ревија „Шуме“ је публикација од посебног интереса ослобођена пореза.

Молимо читаоце за сарадњу, рукописе шаљите на e-mail: suzana.milicevic@srbijasume.rs

Архива:


1 2 3 5