Аутоматизована производња контејнерских садница

У расадницима „Барје“ – ШГ Пирот и „Пожега“ – ШГ Ужице, налазе се најмодерније линије за аутоматизовану производњу контејнерских садница лишћара и четинара. Процес заснивања производње (сетве семена) садница четинара је у потпуности аутоматизован, обзиром да се линија састоји од станице за машинско прање и дезинфекцију контејнера, затим миксера за справљање оптималне смеше супстрата, пуњача контејнера, прецизне сејалице, покривача контејнера и покретних трака које повезују читав процес. За разлику од четинара процес заснивања производње лишћарских садница, на линији која се налази у расаднику Пожега, је делимично аутоматизован, јер се сетва семена због његове величине обавља ручно.

Тренутни максимални капацитет производње контејнерских садница, у једном турнусу, износи око 1.000.000 комада контејнерских садница. У будућности уз додатна инвестициона улагања, пре свега у контејнере и рамове за контејнере, очекује се значајније увећање максималног капацитета производње контејнерских садница четинара и лишћара уз примену аутоматизованих линија за овакав тип производње.