ШГ „Северни Кучај“ Кучево

Шумско газдинство „Северни Кучај“ Кучево

Трг Вељка Дугошевића 26, 12240 Кучево
Телефон: 012 851 911, 012 851 978
Факс: 012 852 171
е-mail: sgkucevo@srbijasume.rs

Директор газдинства: Предраг Ећимовић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Северни Кучај“ је организационо подељено на 4 шумске управе. У саставу шумског газдинства налазе се 2 расадника, 1 заштићено подручје, 1 ловиште и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 58.804,94
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 54.276,42
3. Укупна дрвна запремина (m3) 12.719.644,0
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 234,3
5. Укупан запремински прираст (m3) 288.586,5
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,3
7. Планирани принос за 10 година (m3) 2.493.033,1
8. План производње дрвне запремине (m3) 166.281
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 76.017

ШУ Кучево

Трг Вељка Дугошевића 26, Кучево
Телефон: 012 852 171

ШУ Мајданпек

Карађорђева 24, Мајданпек
Телефон: 030 581 276

ШУ Жагубица

Партизанска 36, Жагубица
Телефон: 012 443 225, 012 443 432

ШУ Пожаревац

Моше Пијаде 14, Пожаревац
Телефон: 012 211 327

Основни подаци за шумске управе за 2023. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Кучево 18.090,15 4.723.354,2 261,1 107.906,5 6,0 879.062,7
Мајданпек 16.480,18 4.674.892,1 283,7 99.847,7 6,1 690.875,9
Жагубица 13.979,19 2.591.416,0 185,4 59.760,9 4,3 494.540,5
Пожаревац 5.726,90 729.981,7 127,5 21.071,4 3,7 428.554,0