ШГ „Пријепоље“ Пријепоље

Шумско газдинство „Пријепоље“ Пријепоље

Владимира Перића Валтера 155, 31300 Пријепоље
Teлефон: 033 713 650, 033 713 651
Факс: 033 713 651
e-mail: sgprijepolje@srbijasume.rs

Директор газдинства: Александар Шалипур, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Пријепоље“ је организационо подељено на 3 шумске управе. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 5 заштићених подручја, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 64.720,69
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 55.407,54
3. Укупна дрвна запремина (m3) 9.028.949,7
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 163,0
5. Укупан запремински прираст (m3) 199.594,3
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,6
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.112.895,3
8. План производње дрвне запремине (m3) 72.657
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 43.447
ШУ Пријепоље

Владимира Прића Валтера 155, Пријепоље
Teлефон: 033 713 650

ШУ Нова Варош

Нова Варош
Teлефон: 033 61 775

ШУ Прибој

Рашка 3, Прибој
Teлефон: 033 51 096, 033 55 577

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Пријепоље 23.208,10 3.417.188,0 147,2 79.984,1 3,4 449.305,1
Нова Варош 12.366,34 2.522.057,4 203,9 52.649,3 4,3 283.529,7
Прибој 19.833,10 3.089.704,3 155,8 66.960,8 3,4 380.060,5