ШГ „Пријепоље“ Пријепоље

Шумско газдинство „Пријепоље“ Пријепоље

Владимира Перића Валтера 155, 31300 Пријепоље
Teлефон: 033 713 650, 033 713 651
Факс: 033 713 651
e-mail: sgprijepolje@srbijasume.rs

Директор газдинства: Александар Шалипур, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Пријепоље“ је организационо подељено на 3 шумске управе. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 5 заштићених подручја, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2023. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 64.769,02
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 55.036,06
3. Укупна дрвна запремина (m3) 8.780.838,1
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 159,5
5. Укупан запремински прираст (m3) 191.122,5
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,5
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.073.577,2
8. План производње дрвне запремине (m3) 73.082
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 43.447
ШУ Пријепоље

Владимира Прића Валтера 155, Пријепоље
Teлефон: 033 713 650

ШУ Нова Варош

Нова Варош
Teлефон: 033 61 775

ШУ Прибој

Рашка 3, Прибој
Teлефон: 033 51 096, 033 55 577

Основни подаци за шумске управе за 2023. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Пријепоље 23.109,60 3.301.745,1 142,9 75.759,6 3,3 432.913,5
Нова Варош 12.186,62 2.445.232,2 200,6 50.024,7 4,1 270.053,4
Прибој 19.739,84 3.033.860,8 153,7 65.338,3 3,3 370.610,3