ШГ „Пријепоље“ Пријепоље

Шумско газдинство „Пријепоље“ Пријепоље

Владимира Прића Валтера 155, 31300 Пријепоље
Teлефон: 033 713 650, 033 713 651
Факс: 033 713 651
e-mail: sgprijepolje@srbijasume.rs

Директор газдинства: Горан Tоковић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Пријепоље“ је организационо подељено на 3 шумске управе. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 5 заштићених подручја, 3 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2019. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 63.981,18
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 53.775,74
3. Укупна дрвна запремина (m3) 8.091.348,4
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 150,5
5. Укупан запремински прираст (m3) 190.634,2
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,5
7. Планирани принос за 10 година (m3) 968.935,5
8. План производње дрвне запремине (m3) 82.963
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 42.859
ШУ Пријепоље

Владимира Прића Валтера 155, Пријепоље
Teлефон: 033 713 650

ШУ Нова Варош

Нова Варош
Teлефон: 033 61 775

ШУ Прибој

Рашка 3, Прибој
Teлефон: 033 51 096, 033 55 577

Основни подаци за шумске управе за 2019. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Пријепоље 22.537,50 3.006.023,4 133,4 79.336,5 3,5 376.910,3
Нова Варош 11.474,16 2.126.126,3 185,3 44.019,6 3,8 230.915,2
Прибој 19.764,08 2.959.198,7 149,7 67.278,1 3,4 361.110,0