ШГ „Пријепоље“ Пријепоље

Шумско газдинство „Пријепоље“ Пријепоље

Владимира Прића Валтера 155, 31300 Пријепоље
Teлефон: 033 713 650, 033 713 651
Факс: 033 713 651
e-mail: sgprijepolje@srbijasume.rs

Директор газдинства: Горан Tоковић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Пријепоље“ је организационо подељено на 3 шумске управе. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 5 заштићених подручја, 3 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2020. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 63.947,72
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 53.930,91
3. Укупна дрвна запремина (m3) 8.238.645,7
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 152,8
5. Укупан запремински прираст (m3) 191.012,1
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,5
7. Планирани принос за 10 година (m3) 984.943,0
8. План производње дрвне запремине (m3) 84.214
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 42.859
ШУ Пријепоље

Владимира Прића Валтера 155, Пријепоље
Teлефон: 033 713 650

ШУ Нова Варош

Нова Варош
Teлефон: 033 61 775

ШУ Прибој

Рашка 3, Прибој
Teлефон: 033 51 096, 033 55 577

Основни подаци за шумске управе за 2020. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Пријепоље 22.708,63 3.030.654,7 133,5 78.799,8 3,5 371.627,4
Нова Варош 11.479,52 2.137.675,6 186,2 43.901,0 3,8 233.772,5
Прибој 19.742,76 3.070.315,4 155,5 68.311,3 3,5 379.543,1