ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац

Шумско газдинство „Јужни Кучај“ Деспотовац

Моравска 14, 35213 Деспотовац
Tелефон: 035 611 662
Факс: 035 611 737
е-mail: sgdespotovac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Микица Обрадовић, мастер шумарства

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Јужни Кучај“ је организационо подељено на 4 шумске управе. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 1 заштићено подручје и 1 ловиште.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 42.456,84
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 36.155,52
3. Укупна дрвна запремина (m3) 6.643.225,1
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 183,7
5. Укупан запремински прираст (m3) 158.233,0
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 4,4
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.086.632,5
8. План производње дрвне запремине (m3) 95.210
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 73.442
ШУ Деспотовац

Моравска 14, Деспотовац
Tелефон: 035 611 012

ШУ Ћуприја

Капетана Коче бб, Ћуприја
Tелефон: 035 474 776

ШУ Параћин

Саве Ковачевића 1a, Параћин
Tелефон: 035 563 611, 035 573 357

ШУ Јагодина

Краља Петра I, Јагодина
Teлeфoн: 011 830 03 72

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Деспотовац 11.207,66 1.911.802,1 170,6 41.415,9 3,7 319.525,7
Ћуприја 9.320,04 1.756.837,4 188,5 41.135,1 4,4 320.348,3
Параћин 9.649,72 1.591.413,7 164,9 43.410,4 4,5 267.350,6
Јагодина 5.978,10 1.383.172,0 231,4 32.271,6 5,4 179.407,9