Јавно предузеће "Србијашуме" газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 894.266 хектара.Сачувајмо шуме од пожара!


У случају пожара, позовите 193!