Јавно предузеће "Србијашуме" газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 890.655 хектара.