Јавно предузеће "Србијашуме" газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 892.598 хектара.