Ловишта

Јавно предузеће за газдовање шумама “Србијашуме” газдује ловиштима која су смештена у живописним пределима нетакнуте природе, у чаробним пејсажима шумско-брдског амбијента, чија је одлика, између осталог, надморска висина од 400 м па све до 1500 м са бројним вировима, потоцима и изворима најквалитетније пијаће воде. У овим ловиштима површине око 272.000 хектара лови се и крупна и ситна дивљач. Укупан број ловишта је 27, од којих су 8 установљена као ловишта посебне намене.

Шумовитост ловишта београдске ловне области износи 11.5%. а шумовитост осталих ловних области много је већа и креће се од око 24% (Подунавље, Подриње-Колубара) до близу или више од 40% (Златибор, Јужна Србија, Рашка, Тимок). Шумовитост ловишта југоисточне Србије је на просеку за сва ловишта централне Србије: 33%.

Врсте крупне дивљачи које се у садашњем тренутку срећу. било као пролазне. било као стално присутне су: срнећа дивљач, дивља свиња, јеленска дивљач, дивокоза, јелен лопатар и муфлон од папкара. а вук, рис и медвед од звери.

Поједине од ових врста су аутохтоне, тј. одувек присутне на овим просторима: срнећа дивљач, европски јелен, дивља свиња, дивокоза, вук, рис и медвед. Неке од њих су биле нестале са одређених простора. али су поново унете (реинтродуковане). или су се природним путем рашириле из суседних ловишта.

Ограђеним ловиштима и узгајалиштима крупне дивљачи у функцији повећања бројности у слободној природи дат је приоритет у смислу убрзаног развоја ловства у ловиштима којима газдује ЈП “Србијашуме”.

Контакт телефон: 011/711-50-37, Сектор за ловство, рибарство и туризам; e-mail: lovstvo@srbijasume.rs

 

ЛОВИШТА ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

Ловиште „Рит“ површине 9.338,91 ха се налази на 15 км од Београда, у близини насеља Падинска Скела, на путу Београд – Зрењанин. Поред лова срнеће дивљачи, дивљих свиња и фазана узгајаних у слободној природи, врши се и интензиван туристички одстрел фазана произведених у фазанерији “Рит”.

Ловиште „Црни луг“ површине 995,66 ха налази се уз леву обалу реке Саве. 30 км западно од Београда. У шуми храста лови се јелен, дивља свиња и срна.

Ловиште „Трешња“ површине 121,24 ха налази се на Авали поред старог пута за Крагујевац. Удаљено је 35 км од Београда. Лови се јелен лопатар и муфлон.

Ловиште „Мајдан – Кучајна“ површине 2.022,57 ха удаљено је од Београда 135 км, а веома близу Кучева. Лови се срна, дивља свиња и зец. Смештај у хотелу у Кучеву.

Ловиште „Алија“ површине 2.642,53 ха. Ово ловиште налази се 280 км југоисточно од Београда у близини града Неготина. Унутар ловишта налази се ограђени део површине 300 ха где се лове јелен лопатар и муфлон. У осталом делу ловишта лови се срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у хотелу у Неготину.

Ловиште „Злот“ површине 17.913,58 ха које се простире на источном делу Јужног Кучаја, удаљено 250 км југоисточно од Београда, а 20 км од града Бора. У оквиру ловишта налази се ограђени део површине од 800 ха. У ограђеном и у неограђеном делу ловишта лови се јелен обичан, јелен лопатар, срна, дивља свиња, дивокоза и муфлон. У самом ловишту налази се Злотска пећина. Смештај у ловачкој кући са 4 лежаја. која се налази у оквиру ловишта, или у мотелима у Брестовачкој Бањи.

Ловиште „Буковик“ површине 13.751,52 ха налази се на 235 км од Београда. са леве стране аутопута Београд – Ниш. Природне лепоте овог шумско-брдског предела простиру се на надморској висини од 400-1000 м. Лови се јелен европски, дивља свиња, срнећа дивљач. шумска шљука  и предатори. У ограђеном делу ловишта лови се јеленска дивљач и дивља свиња. Смештај у хотелима у Сокобањи.

Ловиште „Ртањ I“ површине 8.639,00 ха удаљено је од Београда 180 км, а од магистралног пута Параћин – Зајечар 10 км. Лови се обичан јелен, срна, дивља свиња и вук. Смештај у ловачкој кући са 4 лежаја и  у мотелима на Ртању.

Ловиште „Ртањ II“ површине 3.167,54 ха удаљено je од Београда 200 км. Лови се срна, дивља свиња и вук. Смештај у мотелима на Ртању и у хотелима у Сокобањи.

Ловиште „Суводол“ површине 2.444,71 ха удаљено је од Београда 260 км и лоцирано на источним падинама Старе Планине уз границу са Бугарском, на путном правцу Зајечар-Ниш 18 км. Лови се срна, дивља свиња, вук и лисица.

Ловиште „Стара Планина II“ површине 28.508,54 ха удаљено је од Београда око 300 км, од Пирота 20 км, док је удаљеност од Ниша 90 км. Лови се дивља свиња, јелен и срна. Смештај у ловачкој кући са 10 лежајева, које се налази у ловишту или у хотелу у Пироту.

Ловиште „Зеленичје“ површине 3.381,22 ха удаљено је од Београда 280 км, а од Предејана само 10 км. Овде се лови срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у ловачкој кући у оквиру ловишта „Валмиште“, као и у мотелу у Предејану.

Ловиште „Валмиште“ површине 413,15 ха удаљено је од Београда 280 км, а од Предејана је удаљено само 28 км. Смештено је на периферији Власинске висоравни, на планини Чемерник, на надморској висини од 1.400 м. Простире се источно од аутопута Лесковац – Врање. У њему се врши интензивно гајење и лов јелена европског и дивљих свиња, а располаже и ловачком кућом са 15 лежајева.

Ловиште „Кукавица“ површине 17.529,25 ха удаљено је од Београда 270 км, а од Лесковца само 20 км. Овде се лови срнећа дивљач, дивља свиња, као и предатори. Смештај у ловачкој кући у оквиру самог ловишта.

Ловиште „Соколовица“ површине 15.745,66 ха налази се 300 км од Београда и 15 км од Куршумлије. Лови се јелен европски, дивља свиња и срна. Смештај је могућ у Прокупљу, Куршумлији као и у Пролом и Луковској бањи.

Ловиште „Шумата“ површине 21.088,00 ха удаљено је од Београда 300 км. Лови се срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у хотелима у Прокупљу и Куршумлији.

Ловиште „Мали Јастребац“ површине 8.082,12 ха удаљено је од Београда око 240 км, а простире се  на надморској висини од 400 до 1000 м. Лови се срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у хотелима у Нишу и Прокупљу.

Ловиште „Велики Јастребац“ површине 26.944,84 ха удаљено је од Београда око 220 км, а  од Крушевца 23 км и до њега се стиже веома брзо асфалтним путем. Налази се у централном делу планине Велики Јастребац у долини Ломничке реке и простире се на надморској висини од 400 до 1.200 м. Лови се јелен европски, срнећа дивљач и дивља свиња. У оквиру ловишта налази се узгајалиште површине 400 ха у којем се врши интензивно гајење и лов јелена европског и дивљих свиња. У самом ловишту налази се ловачка кућа.

Ловиште „Јухор“ површине 4.934 ха удаљено је од Београда 150 км, а од аутопута 15 км. Лови се срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у ловачкој кући у ловишту.

Ловиште „Гоч“ површине 33.284,78 ха удаљено од Београда 230 км. Лови се срна и дивља свиња. Смештај у хотелу на Гочу и хотелима у Краљеву или Врњачкој бањи.

Ловиште „Троглав“ површине 16.205,51 ха удаљено од Београда 230 км. Лови се срна и дивља свиња. Смештај у ловачкој кући у ловишту или у хотелима у Краљеву. У оквиру ловишта налази се узгајалиште површине око 400 ха у којем се врши интензивно гајење и лов дивљих свиња.

Ловиште „Ожаљ“ површине 6.708,89 ха удаљено је од Београда 300 км, уз магистрални правац Пријепоље – Пљевља. Лови се срна, дивља свиња и предатори. Смештај ловаца у хотелу у Пријепољу.

Ловиште „Љесковац“ површине 3.231,49 ха удаљено је од Београда око 300 км, а од Прибоја само 2км. Лови се дивља свиња, срна и предатори. Смештај у хотелу у Прибоју.

Ловиште „Западна Морава“ површине 9.098,23 ха удаљено је од Београда 140 км. Ово ловиште смештено је у долини Западне Мораве у близини града Чачка. Лови се ситна дивљач: зец, фазан, јаребица, препелица, дивља патка и дивља гуска. Врши се и интензиван лов фазана из вештачке производње у фазанеријама. Смештај у ловачкој кући “Мојсиње”.

Ловиште „Рудник“ површине 5.235,77 ха удаљено је 120 км од Београда. Лови се срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у Шумарској кући на Руднику.

Ловиште „Маљен“ површине 5.742,86 ха удаљено је од Београда 120 км, на путном правцу Београд – Ваљево – Косјерић. У овом ловишту лови се дивља свиња. срна и зец. Смештај у хотелима на Дивчибарама. удаљеним од ловишта 9 км.

Ловиште „Цер“ површине 5.300,53 ха удаљено је од Београда око 100 км. Налази се на планини Цер, у близини Прњавора на путу Београд – Лозница. У оквиру ловишта налази се ограђени део површине око 130 ха, где се врши интензивно гајење и лов дивљих свиња. Смештај у хотелу у Лозници.