ШГ „Топлица“ Куршумлија

Шумско газдинство „Топлица“ Куршумлија

Вука Караџића бб, 18430 Куршумлија
Телефон: 027 381 325, 027 381 317
Факс: 027 381 325
e-mail: sgkursumlija@srbijasume.rs

Директор газдинства: Добривоје Милисављевић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Топлица“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 4 заштићена подручја, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2023. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 68.626,63
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 63.082,61
3. Укупна дрвна запремина (m3) 13.093.610,2
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 207,6
5. Укупан запремински прираст (m3) 348.583,2
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,5
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.964.493,2
8. План производње дрвне запремине (m3) 134.178
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 54.325
ШУ Куршумлија

Бањска бб, Куршумлија
Teлефон: 027 381 385, 027 380 470

ШУ Прокупље

XXI српске дивизије бб, Прокупље
Телефон: 027 322 767, 027 321 709

ШУ Блаце

Радоша Јовановића Сеље, Блаце
Teлефон: 027 371 265

Основни подаци за шумске управе за 2023. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Куршумлија 34.041,01 6.637.229,8 195,0 166.972,0 4,9 1.041.113,3
Прокупље 20.938,56 4.310.271,4 205,9 127.697,6 6,1 616.426,4
Блаце 8.103,04 2.146.109,0 264,9 53.913,6 6,7 306.953,4

РЈ за грађевинарство и изградњу путева

Палих бораца бб, Куршумлија
Телефон: 027 380 124