ШГ „Топлица“ Куршумлија

Шумско газдинство „Топлица“ Куршумлија

Вука Караџића бб, 18430 Куршумлија
Телефон: 027 381 325, 027 381 317
Факс: 027 381 325
e-mail: sgkursumlija@srbijasume.rs

Директор газдинства: Небојша Миховиловић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Топлица“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 4 заштићена подручја, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2019. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 68.512,57
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 62.567,76
3. Укупна дрвна запремина (m3) 12.253.059,0
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 195,8
5. Укупан запремински прираст (m3) 335.061,6
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,4
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.785.625,2
8. План производње дрвне запремине (m3) 142.350
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 54.325
ШУ Куршумлија

Бањска бб, Куршумлија
Teлефон: 027 381 385, 027 380 470

ШУ Прокупље

XXI српске дивизије бб, Прокупље
Телефон: 027 322 767, 027 321 709

ШУ Блаце

Радоша Јовановића Сеље, Блаце
Teлефон: 027 371 265

Основни подаци за шумске управе за 2019. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Куршумлија 33.888,06 6.347.719,6 187,3 162.243,5 4,8 958.958,6
Прокупље 20.694,67 4.016.939,7 194,1 121.826,6 5,9 533.497,8
Блаце 7.985,03 1.888.399,7 236,5 50.991,5 6,4 293.168,8

РЈ за грађевинарство и изградњу путева

Палих бораца бб, Куршумлија
Телефон: 027 380 124