ШГ „Топлица“ Куршумлија

Шумско газдинство „Топлица“ Куршумлија

Вука Караџића бб, 18430 Куршумлија
Телефон: 027 381 325, 027 381 317
Факс: 027 381 325
e-mail: sgkursumlija@srbijasume.rs

Директор газдинства: Добривоје Милисављевић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Топлица“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 4 заштићена подручја, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2020. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 68.608,16
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 62.791,72
3. Укупна дрвна запремина (m3) 12.710.732,1
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 202,4
5. Укупан запремински прираст (m3) 345.394,1
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,5
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.926.338,1
8. План производње дрвне запремине (m3) 144.746
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 54.325
ШУ Куршумлија

Бањска бб, Куршумлија
Teлефон: 027 381 385, 027 380 470

ШУ Прокупље

XXI српске дивизије бб, Прокупље
Телефон: 027 322 767, 027 321 709

ШУ Блаце

Радоша Јовановића Сеље, Блаце
Teлефон: 027 371 265

Основни подаци за шумске управе за 2020. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Куршумлија 34.002,18 6.607.457,6 194,3 166.756,5 4,9 1.043.975,5
Прокупље 20.804,51 4.214.874,8 202,6 127.646,1 6,1 589.193,8
Блаце 7.985,03 1.888.399,7 236,5 50.991,5 6,4 293.168,8

РЈ за грађевинарство и изградњу путева

Палих бораца бб, Куршумлија
Телефон: 027 380 124