ШГ „Ибар“ Лепосавић

Шумско газдинство „Ибар“ Лепосавић

24. новембра бб, 38218 Лепосавић
Телефон: 028 83 528, 028 83 058
Факс: 028 83 058
e-mail: sgibarleposavic@gmail.com

Директор газдинства: Радиша Вучинић, струковни економиста

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Ибар“ је организационо подељено на 2 шумске управе.

Основни подаци за шумско газдинство за 2023. годину

Укупна површина којима Шумско газдинство „Ибар“ Лепосавић газдује износи 53.435,05 ha, од тога обрасло земљиште је 36.918,37 ha и необрасло 16.518,88 ha.

ШУ Лепосавић

24. новембра бб, Лепосавић
Teлефон: 028 83 187

ШУ Зубин Поток

Солунских добровољаца бб, Зубин Поток
Tелефон: 028 460 027