Рибарско подручје „Београд“

Рибарско подручје „Београд“ установљено је на риболовним водама водотока река:

Сава од 49. km до ушћа у Дунав, Дунав од Старих Бановаца на 1187. km до Великог села на 1150. km речног тока, основне и детаљне каналске мреже хидромелиорационог система „Панчевачки рит“, основне и детаљне каналске мреже хидромелиорационог система „Галовица“ од ушћа у Саву до 23. km тока, остале притоке наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.

Риболовне воде рибарског подручја карактерише разноврсност фауне риба и висок ниво аутохтоности. Од 58 врста које насељавају воде подручја, 11 врста су алохтоне, 47 врста је аутохтоно, а забележено је и присуство 14 строго заштићених врста риба.

Рибарско подручје „Београд“ користи се за рeкреативни и приведни риболов.

Издавање рибарских дозвола се врши у Кнеза Милоша 55, у времену од 7 до 13 часова.

На Дунаву и Сави дозвољен је рекреативни риболов из чамца, изузев испод Панчевачког моста и 100 метара узводно и низводно од стубова моста.

Руководилац Одељења за рибарство Петар Нећак 064/815-50-03
Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ „Београд“ Стручно лице на РП „Београд“

Новак Новаковић

064/856-30-61

Ивана Станковић

064/81-555-18

Рибочуварска служба на рибарском подручју „Београд“

Редни број Име и презиме рибoчувара Контакт телефон
1. Јован Грчић, пословођа 064/856-30-95
2. Дарко Милинковић, рибочувар 064/856-30-94
3. Миломир Мариновић, рибочувар 064/856-30-38
4. Душан Дракулић, рибочувар 064/856-30-77
5. Младен Николић, рибочувар 064/856-30-87
6. Никола Паунеску, рибочувар 064/856-30-75
7. Славко Лужаић, рибочувар 064/856-31-32
8. Марко Чађеновић, рибочувар 064/856-30-74
9. Милан Тошић, рибочувар 064/856-30-29
10. Миодраг Р. Илић, рибочувар 064/856-30-80
11. Миодраг М. Илић, рибочувар 064/856-30-09
12. Владан Брајовић, рибочувар 064/856-30-64
13. Јанко Станаревић, рибочувар 064/856-30-42
14. Слободан Орозовић, рибочувар 064/856-30-65
15. Љубомир Ранисављевић, рибочувар 064/856-31-01
16. Владимир Баиловић 064/856-30-53

Рекреативни риболов забрањен је на локалитету:

– канал „Визељ“ у дужини од 600 m на локацији 3 km + 150 m до 3 km + 750 m.

Забрањен је лов кечиге од стране рекреативних риболоваца и привредних рибара.

Током летњег рачунања времена дозвољен је рекреативни риболов у времену од 03 до 23 часа, односно током летњег рачунања времена забрањен је рекреативни риболов ноћу у времену од 23 до 03 часа на следећим локацијама:

– река Дунав од 1173. km до 1168. km речног тока;

– река Сава од 49. km речног тока до ушћа у Дунав.

Режим рекреативног риболова и максимални дневни улов по риболовцу на рибарском подручју „Београд“

Риболовне врсте
Дневни улов
Све алохтоне врсте Неограничено
Улов аутохтоних врста риба
Установљава се ограничење масе дневног улова рекреативних риболоваца на максимално 5 kg за улов свих аутохтоних врста риба
кечига трајна забрана
манић, шаран, штука, сом, смуђ, смуђ камењар и буцов максимално 3 комада у дозвољеној ловној величини збирно
плотица, јаз, скобаљ, мрена, клен, деверика максимално 10 комада у дозвољеној ловној величини збирно
Када један уловљен примерак прелази масу од 5 kg, за све аутохтоне врсте риба, не важи ограничење дневног улова у комадима, већ ће се у таквим случајевима сматра да је испуњен максималан дневни улов у маси

Сваки вид риболова забрањен је у посебном станишту риба:

– Канал Балатон (1168. km) у дужини од 3 км.

Стајаћи мрежарски алати и самоловни алати не могу се користити на растојању мањем од 200 m од границе посебног станишта риба, узводно, низводно и ка матици реке.

У периоду од 01. фебруара до 15. јуна привредни риболов забрањен је у стварно и потенцијално плавним зонама као природним плодиштима:

Река Дунав:

– Јојкићев Дунавац 1168. km;

– Батин канал 1173. – 1175. km.

Река Сава:

– Ада Маџарлија 14. km.

У осталом делу године, односно од 16. јуна до 31. јануара дозвољена је употреба самоловног алата „бубња“.

Током целе године забрањена је употреба сенкера и мрежарских алата на следећим локацијама:

Река Дунав:

– Рукавац Аде Хује 1163. km;

– Мале воде и Великоселски рит 1150. km.

Река Сава:

– Зона „Бродоградилишта Београд“ 4. km;

– Чукарички рукавац 6. km;

– Лева обала 8. – 11. km (канал Галовица и Петрац од ушћа у Саву до црпне станице);

– Јаковачки канал 16. km;

– Ушће реке Колубаре 27. km.

Привредни риболов забрањен је у лукама:

– Лука Београд;

– Лука Панчево.

У периоду од 01. маја до 15. јуна на рибарском подручју је забрањена употреба струка, удичарског алата за привредни риболов.

У периоду од 01. априла до 15. јуна на рибарском подручју је забрањена употреба самоловног алата сенкера.