Генерална дирекција Београд

Организација Генералне дирекције

У саставу Генералне дирекције налази се Кабинет директора, 7 Сектора, Јединица за интерну ревизију, Служба унутрашње контроле и Служба за контролу јавних набавки.

Кабинет директора

Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд

Teлeфoн: 011 711 50 26

Фaкс: 011 711 50 29

е-mail: kabinet@srbijasume.rs

Вршилац дужности директора Предузећа: Игор Брауновић, мастер менаџер

Шеф кабинета директора: Наталија Пурић, дипл. менаџер

e-mail: natalija.puric@srbijasume.rs

 

Сектори:

Сектор за ловство, рибарство и туризам

Teлeфoн: 011 711 50 37

Фaкс: 011 711 25 33

е-mail: lovstvo@srbijasume.rs

Извршни директор: др Милутин Ђорђевић, сци. мед.

 

Сектор за комерцијалне послове

Teлeфoн: 011 711 50 34

Фaкс: 011 711 21 73

е-mail: komercijala@srbijasume.rs

Извршни директор: Јован Чорбић, дипл. инж. шум.

 

Сектор за коришћење шума и остале ресурсе

Teлeфoн: 011 711 50 38

Фaкс: 011 711 11 53

е-mail: koriscenje@srbijasume.rs

Извршни директор: Тихомир Мурић, спец. инж. шум.

 

Сектор за шумарство и заштиту животне средине

Teлeфoн: 011 711 34 10

Фaкс: 011 711 27 70

е-mail: sumarstvo@srbijasume.rs

Извршни директор: Јеша Ерчић, дипл. инж. шум.

 

Сектор за развој и стратешко планирање

Teлeфoн: 011 711 50 37

Фaкс: 011 711 25 33

е-mail: razvoj@srbijasume.rs

Извршни директор: Жаклина Лучић, дипл. екон.

 

Сектор за финансије и рачуноводство

Teлeфoн: 011 711 50 36

Фaкс: 011 711 22 69

е-mail: finansije@srbijasume.rs

Извршни директор: Дејан Мирковић, мастер екон.

 

Правни сектор

Teлeфoн: 011 711 22 78

Фaкс: 011 711 25 33

е-mail: pravniposlovi@srbijasume.rs

Извршни директор: Ђурица Михаљчић, дипл. правник