Обележен Међународни дан шума

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ као друштвено одговорно предузеће и ове године је обележило Међународни дан шума садњом нових садница на целој територији којом газдује, а централна манифестација одржана је на подручју Посавског ловишта „Каракуша“, дана 21.03.2024. године у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме, ЈП „Војводинашуме“, ЈП „Србијашуме“, FAO, Института за шумарство из Београда, Института за низијско шумарство и животну средину и Коморе инжењера шумарства Србије.

Тема овогодишњег Међународног дана шума је „ШУМЕ И ИНОВАЦИЈЕ: НОВА РЕШЕЊА ЗА БОЉИ СВЕТ“ и сагласно теми представници институција организатора централне манифестације презентовали су: коришћење савремених технологија у шумарству, односно практичну примену беспилотних летилица у шумарству; практичну примену машина за садњу садница; мултиспектрално снимање шумских екосистема; савремене технологије као подршка планирању и газдовању шумама; употребу даљинске детекције током припреме друге Националне инвентуре шума у Србији; употребу INTEGRATE+софтвера у унапређењу практичне наставе у шумарству Србије; прелиминарне резултате употребе GOTILWA симулатора у дефинисању будућих циљева газдовања у условима различитих климатских сценарија у Србији.