РП „Златибор“

Рибарско подручје „Златибор“ чине риболовне воде, водоток или део водотока: Увац, Рзав, Црни Рзав, Доброселичка река, Рибница, Катушница. Осим наведених водотокова или њихових делова у оквиру рибарског подручја је и вештачко акумулациoно језеро „Рибница“, као и остале воде мањег капацитета у оквиру граница Парка природе „Златибор“.

Један део вода рибарског подручја припада сливу Западне Мораве, а други сливу реке Дрине. Генерално све воде рибарског подручја припадају Црноморском сливу.

У сливу Дрине, односно Лима најзначајнија риболовна вода је део тока реке Увац (26 km) са сливом Доброселичке реке (6 km), затим Рзав (3,5 km), Црни Рзав дужине 34 km са притокама, Семегњевска река (13 km), Рибница (3,5 km), Јабланица (12,5 km), Бели Рзав са реком Камишном (3 km) и Велики Рзав са притокама Катушницом (15 km) и Љубишницом (2 km). На подручју Пријепоља као притоке Увца издвајају се Расаничка (4,2 km) и Брезанска река (1,2 km). Сливу Рзава на овом подручју припада Бела река (1,4 km).

Као најзначајније риболовне воде подручја (цели токови река или њихови делови) могу се издвојити: Увац (део тока), Рзав (део тока), Црни Рзав, Рибница и река Катушница. Осим река од посебног значаја за рекреативни риболов је акумулација „Рибничко језеро“ у којем је забележено присуство једанаест врста риба.

Воде рибарског подручја користе се за рекреативни риболов.

Рекреативни риболов из чамца на акумулацији Рибница није дозвољен.

Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ „Ужице“
Саво Бешлић 064/81-55-280

– риболов на поточну пастрмку и липљена на свим риболовним водама које ове врсте настањују може се обављати само техником мушичарења и искључиво на вештачки мамац (различите врсте вештачких мушица) и само по принципу „улови па пусти”. Као живи мамац „кедер“ могу се користити само аутохтоне рибље врсте које настањују риболовне воде рибарског подручја „Златибор“;

– риболов на младицу дозвољен је само на вештачки мамац, односно „варалицу” и само по принципу „улови па пусти”;

– рекреативни риболов из чамца на акумулацији Рибница није дозвољен;

– у режиму заштите II степена рекреативни риболов је забрањен на читавом току река: Увац, Љубишнице, Беле реке, Доброселичке реке и на изворишним деловима Катушнице. На акумуалцији Рибница рекреативни риболов са обале риболовне воде обавља се забацивањем мамаца штаповима за риболов. Дозвољена је употреба највише три штапа са по две удице по присутном риболовцу. Особа која врши риболов не сме да се удаљава од забачених риболовних штапова на даљину која је већа од 30 m, тачније у случају потребе удаљавања, риболовац је дужан да пре удаљавања забачене штапове са мамцима извади из воде;

– ноћни риболов дозвољен је само са обале (без употребе чамаца и других импровизованих пловила) у периоду 03 часа до 21 часа, односно забрањен је у периоду од 21 часа до 03 часа по летњем рачунању времена, а по зимском рачунању времена риболов је дозвољен у периоду од 05 часова до 18 часова односно забрањен је у периоду од 18 часова до 05 часова;

– током целе године забрањено је ноћу ловити младицу, липљена и поточну пастрмку у времену од 21 часа до 03 часа током летњег рачунању времена и од 18 часова до 05 часова у периоду зимског рачунања времена.

Дозвољени дневни улов и режим риболова рекреативних риболоваца на рибарском подручју „Златибор“

Риболовне врсте
Дневни улов и режим риболова
Алохтоне врстe Неограничено
Аутохтоне рибе
Установљава се ограничење масе дневног улова рекреативних риболоваца на максимално 5 kg за улов свих аутохтоних врста риба
поточна пастрмка, младица
само по принципу „улови па пусти“
шаран, сом
максимално 3 комада у дозвољеној ловној величини збирно
скобаљ, поточна мрена, клен, деверика
максимално 10 комада у дозвољеној ловној величини збирно
Када један уловљени примерак прелази масу од 5 kg, за све аутохтоне врсте риба, не важи ограничење дневног улова у комадима, већ се у таквим случајевима сматра да је испуњен максималан дневни улов у маси