ШГ „Шумарство“ Рашка

Шумско газдинство „Шумарство“ Рашка

Милуна Ивановића 9, 36350 Рашка
Teлефон: 036 736 252
Факс: 036 736 252
e-mail: sgraska@srbijasume.rs

Директор газдинства: Ђуро Воларац, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Рашка“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налазе се 3 заштићена подручја и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2023. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 67.600,09
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 52.714,73
3. Укупна дрвна запремина (m3) 6.201.412,5
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 117,6
5. Укупан запремински прираст (m3) 192.724,0
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,7
7. Планирани принос за 10 година (m3) 761.828,3
8. План производње дрвне запремине (m3) 56.934
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 47.383
ШУ Тутин

JНA бб, Тутин
Teлефон: 020 811 507

ШУ Нови Пазар

7. јула 46, Нови Пазар
Teлефон: 020 313 533

ШУ Рашка

Милуна Ивановића 9, Рашка
Teлефон: 036 736 767

Основни подаци за шумске управе за 2021. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Тутин 27.054,88 3.382.994,2 125,0 103.612,2 3,8 388.054,7
Нови Пазар 12.788,89 1.355.069,3 106,0 42.878,5 3,4 170.390,4
Рашка 12.806,56 1.510.198,6 117,9 46.760,7 3,7 207.869,0

Парк природе „Голија“ и Резерват биосфере „Голија-Студеница“

Милуна Ивановића 9, Рашка
Teлефон: 036 736 767