ШГ „Шумарство“ Рашка

Шумско газдинство „Шумарство“ Рашка

Милуна Ивановића 9, 36350 Рашка
Teлефон: 036 736 252, 036 736 049
Факс: 036 736 252
e-mail: sgraska@srbijasume.rs

Директор газдинства: Ђуро Воларац, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Рашка“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налазе се 2 заштићена подручја, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2020. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 67.624,04
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 52.491,51
3. Укупна дрвна запремина (m3) 6.259.671,8
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 119,3
5. Укупан запремински прираст (m3) 192.039,3
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,7
7. Планирани принос за 10 година (m3) 753.534,0
8. План производње дрвне запремине (m3) 69.025
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 47.383
ШУ Тутин

JНA бб, Тутин
Teлефон: 020 811 507

ШУ Нови Пазар

7. јула 46, Нови Пазар
Teлефон: 020 313 533

ШУ Рашка

Милуна Ивановића 9, Рашка
Teлефон: 036 736 767

Основни подаци за шумске управе за 2020. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Тутин 27.074,99 3.464.557,6 128,0 103.745,8 3,8 395.663,0
Нови Пазар 12.609,96 1.284.915,6 101,9 41.532,8 3,3 150.002,0
Рашка 12.806,56 1.510.198,6 117,9 46.760,7 3,7 207.869,0

Парк природе „Голија“ и Резерват биосфере „Голија-Студеница“

Милуна Ивановића 9, Рашка
Teлефон: 036 736 767