ШГ „Београд“ Београд

Шумско газдинство „Београд“ Београд

Kнеза Милоша 55, 11000 Београд
Teлeфoн: 011 361 10 83, 011 361 16 18
Фaкс: 011 361 18 87
е-mail: sgbeograd@srbijasume.rs
е-mail: office@srbijasume-sgbgd.co.rs

Директор газдинства: Владан Живадиновић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Београд“ је организационо подељено на 5 шумских управа и 2 радне јединице. У саставу шумског газдинства налазе се 6 расадника, 7 заштићених подручја, 3 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 14.835,62
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 12.750,72
3. Укупна дрвна запремина (m3) 2.463.500,3
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 193,2
5. Укупан запремински прираст (m3) 78.484,2
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 6,2
7. Планирани принос за 10 година (m3) 777.673,5
8. План производње дрвне запремине (m3) 76.169
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 25.460

ШУ Земун

Прогар
Teлeфoн: 011 842 71 61, 011 842 72 56
е-mail: suzemun@srbijasume-sgbgd.co.rs

ШУ Рит

Црвенка бб, Борча
Teлeфoн: 011 332 97 22, 011 332 97 21
е-mail: surit@srbijasume-sgbgd.co.rs

ШУ Липовица

Липовица бб, Барајево
Teлeфoн: 011 830 03 72
е-mail: sulipovica@srbijasume-sgbgd.co.rs

ШУ Авала

Aвалска 79, Бели Поток
Teлeфoн: 011 390 66 26, 011 390 66 19
е-mail: suavala@srbijasume-sgbgd.co.rs

ШУ Смедерево

Омладинска 1, Смедерево
Teлeфoн: 026 619 409
е-mail: susmederevo@srbijasume-sgbgd.co.rs

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Земун 2.015,24 531.463,3 263,7 10.437,6 5,2 116.511,6
Рит 3.850,76 455.123,3 118,2 29.089,7 7,6 411.339,1
Липовица 5.213,31 1.172.284,5 224,9 30.930,1 5,9 194.365,0
Авала 1.671,41 304.629,2 182,3 8.026,8 4,8 55.457,8

РЈ за угоститељство

Клуб „Кошутњак“

Пере Велимировића 1
Teлeфoн: 011 266 13 44
е-mail: klubkosutnjak@srbijasume.rs

РJ за озелењавање и расадничку производњу

Патријарха Павла 5
Teлeфoн: 011 266 36 26