Биро за планирање и пројектовање у шумарству

Биро за планирање и пројектовање у шумарству

Бирчанинова 30, 11000 Београд
Tелефон: 011 264 46 91, 011 264 62 88
Факс: 011 264 62 88
e-mail: dpbiro@srbijasume.rs

Директор: мр Брано Вамовић, дипл. инж. шум.

Биро за планирање и пројектовање у шумарству се бави следећим пословима:

  • прикупљање теренских података за израду основа газдовања шумама;
  • израда планских докумената у шумарству (основе газдовања шумама и план развоја шумског подручја);
  • прикупљање теренских података и израда програма газдовања приватним шумама;
  • израда тематских карата у шумарству и
  • дигитализација основних карата газдинских јединица које су у државном власништву.