Заштитна радионица и заштита на раду

Заштитна радионица и заштита на раду

Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд
Tелефон: 011 613 13 01
Факс: 011 711 23 67
e-mail: dpzastitna@srbijasume.rs

Директор: Ненад Премовић, дипл. економиста

Заштитна радионица и заштита на раду основана је 1997. године, као део Предузећа, који има за циљ да оспособи инвалиде рада за послове које могу да обављају у посебним погонима и који нису штетни по њихово здравље и стварања једног, пре свега тржишно оријентисаног дела Предузећа, која се бави продајом шумских дрвних сортимената из производног програма свих шумских газдинстава.

Промет дрвних сортимената подразумева и откуп истих од сопственика и намењен је претежно преради, али и извозу у зависности од квалитета. То су, пре свега: трупци тврдих лишћара (храст, буква, јасен, дивља трешња, орах) и огревно дрво.