Дозволе за рекреативни риболов

Рекреативним риболовом може да се бави лице на основу дозволе за обављање рекреативног риболова.

Дозволу за рекреативни риболов за календарску годину (годишња дозвола), за један дан (дневна дозвола), односно за више дана, а највише до седам дана (вишедневна дозвола) издаје корисник.

Вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 1.300 динара.

Вредност вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 2.600 динара.

Годишња дозвола за рекреативни риболов важи на свим риболовним водама Републике Србије, осим на рибарском подручју на риболовним водама у заштићеном подручју.

Годишњу дозволу за рекреативни риболов лице купује у месту пребивалишта или боравишта, осим дозвола за риболов у заштићеном подручју.

Корисник издаје дневну и вишедневну дозволу за рекреативни риболов за риболовне воде које су му уступљене на коришћење.

За рибарско подручје на риболовним водама у заштићеном подручју дозволе издаје управљач заштићеног подручја. Дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју може да се користи само на рибарском подручју за које је издата.

Рекреативни риболовац може користити највише три штапа са по две удице на сваком штапу. Лица млађа од 14 година могу обављати рекреативни риболов без дозволе, једним штапом у присуству особе која поседује дозволу за обављање рекреативног риболова.

Риболовац је дужан да води евиденцију о улову на јединственом обрасцу (Е-1). Евиденцију улова риболовац доставља кориснику на крају текуће године. Корисник не може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио евиденцију улова за претходну годину.

ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛА ЗА РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ ПО РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈИМА

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА Д2 9.000,00

ГОДИШЊА ДОЗВОЛА Д3

(за лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%)

4.500,00

ГОДИШЊА ДОЗВОЛА Д4

(за лица са телесним оштeћењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година)

800,00
ДНЕВНА ДОЗВОЛА Д6 1.300,00
ВИШЕДНЕВНА ДОЗВОЛА Д7 2.600,00

Годишња дозвола (Д2, Д3 и Д4) важи на свим рибарским подручјима изузев рибарских подручја у оквиру заштићених подручја.

Дневна дозвола – Д6 и вишедневна дозвола – Д7 (до 7 дана) важи само на рибарском подручју за које је издата.

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д2 9.000,00

ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д3

(за лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%)

4.500,00

ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д4

(за лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година)

800,00
ДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д6 1.300,00
ВИШЕДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д7 2.600,00

Годишња дозвола (Д2, Д3 и Д4) важи на свим рибарским подручјима изузев рибарских подручја у оквиру заштићених подручја.

Дневна дозвола – Д6 и вишедневна дозвола – Д7 (до 7 дана) важи само на рибарском подручју за које је издата.

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д2 9.000,00

ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д3

(за лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%)

4.500,00

ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д4

(за лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година)

800,00
ДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д6 1.300,00
ВИШЕДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д7 2.600,00

Годишња дозвола (Д2, Д3 и Д4) важи на свим рибарским подручјима изузев рибарских подручја у оквиру заштићених подручја.

Дневна дозвола – Д6 и вишедневна дозвола – Д7 (до 7 дана) важи само на рибарском подручју за које је издата.

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д5 2.000,00
ДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д6 1.300,00
ВИШЕДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д7 2.600,00

Дозволе издаје управљач заштићеног подручја и користе се само на рибарском подручју за које су издате.

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА Д5 4.000,00
ДНЕВНА ДОЗВОЛА Д6 1.300,00
ВИШЕДНЕВНА ДОЗВОЛА Д7 2.600,00

Дозволе издаје управљач заштићеног подручја и користе се само на рибарском подручју за које су издате.

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д5 6.000,00
ДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д6 1.300,00
ВИШЕДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д7 2.600,00

Дозволе издаје управљач заштићеног подручја и користе се само на рибарском подручју за које су издате.

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д5 2.000,00
ДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д6 1.300,00
ВИШЕДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д7 2.600,00

Дозволе издаје управљач заштићеног подручја и користе се само на рибарском подручју за које су издате.

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д5 3.000,00
ДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д6 1.300,00
ВИШЕДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д7 2.600,00

Дозволе издаје управљач заштићеног подручја и користе се само на рибарском подручју за које су издате.

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА – Д5 3.000,00
ДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д6 1.300,00
ВИШЕДНЕВНА ДОЗВОЛА – Д7 2.600,00

Дозволе издаје управљач заштићеног подручја и користе се само на рибарском подручју за које су издате.