ШГ „Крагујевац“ Крагујевац

Шумско газдинство „Крагујевац“ Крагујевац

Косовска 13, 34000 Крагујевац
Tелефон: 034 381 424, 034 381 423
Фaкс: 034 381 424
е-mail: sgkragujevac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Ненад Живковић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Крагујевац“ је организационо подељено на 2 шумске управе. У саставу шумског газдинства налазе се 2 расадника, 2 заштићена подручја и 1 ловиште.

Основни подаци за шумско газдинство за 2020. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 27.647,91
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 25.502,15
3. Укупна дрвна запремина (m3) 3.912.375,4
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 153,4
5. Укупан запремински прираст (m3) 118.489,7
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 4,6
7. Планирани принос за 10 година (m3) 551.952,8
8. План производње дрвне запремине (m3) 46.419
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 89.575
ШУ Крагујевац

Косовска 13, Крагујевац
Tелефон: 034 384 371

ШУ Горњи Милановац

Хајдук Вељка 3, Горњи Милановац
Teлефон: 032 710 840

Основни подаци за шумске управе за 2020. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Крагујевац 15.198,85 2.200.160,0 144,8 63.756,1 4,2 281.474,1
Горњи Милановац 10.303,30 1.712.215,4 166,2 54.733,6 5,3 270.478,7