ШГ „Крагујевац“ Крагујевац

Шумско газдинство „Крагујевац“ Крагујевац

Косовска 13, 34000 Крагујевац
Tелефон: 034 381 424, 034 381 423
Фaкс: 034 381 424
е-mail: sgkragujevac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Ђуро Гвоздић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Крагујевац“ је организационо подељено на 2 шумске управе. У саставу шумског газдинства налазе се 2 расадника, 2 заштићена подручја и 1 ловиште.

Основни подаци за шумско газдинство за 2019. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 27.670,32
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 25.482,95
3. Укупна дрвна запремина (m3) 3.865.598,5
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 151,7
5. Укупан запремински прираст (m3) 117.920,5
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 4,6
7. Планирани принос за 10 година (m3) 521.362,0
8. План производње дрвне запремине (m3) 45.946
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 89.575
ШУ Крагујевац

Косовска 13, Крагујевац
Tелефон: 034 384 371

ШУ Горњи Милановац

Хајдук Вељка 3, Горњи Милановац
Teлефон: 032 710 840

Основни подаци за шумске управе за 2019. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Крагујевац 15.207,51 2.196.958,9 144,5 64.029,2 4,2 265.953,7
Горњи Милановац 10.275,44 1.668.639,6 162,4 53.891,3 5,2 255.408,3