РП „Лептерија – Сокоград“

Подручје „Лептерија-Сокоград“ налази се на територији општине Сокобања и обухвата површину од 345,33 ha.

Рибарско подручје „Лептерија-Сокоград” установљено је на реци Моравици у границама Предела изузетних одлика „Лептерија-Сокоград”. Део тока реке Моравице, који је у границама Предела изузетних одлика „Лептерија- Сокоград”, припада доњем салмонидном подручју. Забележено је присуство 3 рибље врсте од којих су доминантне двопруга уклија (Alburnoides bipunctatus) и поточна мрена (Barbus balcanicus). Већи риболовни значај има поточна мрена.

На реци Моравици у границама рибарског подручја „Лептерија-Сокоград” забрањен је сваки облик риболова.