Расадници хортикултурних садница

 

У оквиру Радне јединице за озелењавање и расадничку производњу која послује у саставу ШГ „Београд“ Београд, производња је организована у 6 регистрованих расадника:

Расадник Топчидер налази се у оквиру ГЈ „Кошутњак“, у улици Патријарха Павла бр. 5, на надморкој висини од 150 – 180 m, на равном терену без нагиба. Производна површина расадника износи 4,92 ha. Расадник се бави производњом хортикултурног (украсног) лишћарског, четинарског и зимзеленог дрвећа и шибља. Расадник располаже са 35.000 хортикултурних садница. Годишња производња је до 25.000 хортикултурних садница.

Патријарха Павла бр. 5

Teлeфoн: 011/266-36-26

e-mail: rastopcider@srbijasume-sgbgd.co.rs

Расадник Сремчица налази се у насељу Сремчица у оквиру ГЈ „Липовица“, поред асфалтног пута Сремчица – Велика Моштаница, на надморкој висини од 150 – 170 m, на благо нагнутом терену. Производна површина расадника износи 22,51 ha. Расадник се бави производњом хортикултурног (украсног) лишћарског, четинарског и зимзеленог дрвећа и шибља, као и производњом шумских садница. Расадник располаже са 110.000 хортикултурних садница. Годишња производња је до 200.000 шумских садница и око 10.000 хортикултурних садница.

9. Нова број бр. 6, Сремчица

Телефон: 011/252-61-63, 011/252-60-94

e-mail: rassremcica@srbijasume-sgbgd.co.rs

Расадник Рипањ налази се налази се у оквиру ГЈ „Авала“, поред старог крагујевачког пута, на надморкој висини од 230 – 250 m, на благо нагнутом терену. Производна површина расадника износи 8,12 ha. Расадник се бави производњом хортикултурног (украсног) лишћарског, четинарског и зимзеленог дрвећа и шибља. Расадник располаже са 20.000 хортикултурних садница. Годишња производња је 2.000 – 3.000 хортикултурних садница.

Крагујевачки пут бр. 30, Рипањ

Телефон: 011/746-45-67

e-mail: rasripanj@srbijasume-sgbgd.co.rs

Расадник Зуце налази се налази се у оквиру ГЈ „Авала“, уз асфалтни пут за село Зуце, на надморкој висини од 230 – 250 m, на благо нагнутом терену. Производна површина расадника износи 9,00 ha. Расадник се бави производњом хортикултурног (украсног) лишћарског, четинарског и зимзеленог дрвећа и шибља. Расадник располаже са 35.000 хортикултурних садница. Годишња производња је 3.000 – 5.000 хортикултурних садница.

Прва Нова бр. 80, Зуце

Teлeфoн: 064/815-50-96

Расадник Авала налази се у оквиру ГЈ „Авала“, уз Авалски пут, на надморкој висини од 300 m, на благо нагнутом терену. Производна површина расадника износи 0,7 ha. Расадник се бави производњом хортикултурног (украсног) лишћарског, четинарског и зимзеленог дрвећа и шибља.

Расадник Кошутњак налази се у оквиру ГЈ „Кошутњак“, у улици Пере Велимировића бр. 1, на надморкој висини од 150 – 180 m, на равном терену. Производна површина расадника износи 1,87 ha. Расадник располаже са 3.000 хортикултурних садница ванстандардних димензија.