ШГ „Врање“ Врање

Шумско газдинство „Врање“ Врање

Лоле Рибара 18, 17500 Врање
Teлефон: 017 422 228, 017 421 610
Факс: 017 422 228
e-mail: sgvranje@srbijasume.rs

Директор газдинства: Никола Новковић, мастер инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Врање“ је организационо подељено на 5 шумских управа. У саставу шумског газдинства налазе се 4 заштићена подручја и 1 ловиште.

Основни подаци за шумско газдинство за 2023. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 76.039,12
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 66.184,29
3. Укупна дрвна запремина (m3) 10.160.926,2
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 155,0
5. Укупан запремински прираст (m3) 264.949,2
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 4,0
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.678.468,5
8. План производње дрвне запремине (m3) 105.711
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 103.569
ШУ Врање

Маричка 7, Врање
Teлефон: 017 432 143

ШУ Бујановац

Трг Карађорђа Петровића 63, Бујановац
Teлефон: 017 851 880

ШУ Босилеград

Георги Димитрова бб, Босилеград
Teлефон: 017 877 100

ШУ Сурдулица

Моше Пијаде бб, Сурдулица
Teлефон: 017 825 230

ШУ Владичин Хан

Градимира Михаиловића 1a, Владичин Хан
Teлефон: 017 473 161

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Врање 18.827,63 2.975.079,1 158,0 75.943,1 4,0 527.674,7
Владичин Хан 11.112,17 2.225.855,2 200,3 51.217,3 4,6 425.169,7
Сурдулица 12.560,54 2.340.047,8 186,3 56.762,5 4,5 326.078,4
Босилеград 11.095,75 1.997.075,0 180,0 53.401,1 4,8 258.059,1
Бујановац 12.588,20 722.869,2 57,4 27.625,1 2,2 141.486,7