Механизација

Механизација у шумарству је неопходна за постизање оптималне отворености шума (изградња, реконструкција и одржавање шумских путева и влака), као и за сечу и израду, привлачење и транспорт дрвних сортимената.

Улагања у иновирање механизације и опреме за радове у шумарству је основно опредељење Предузећа. Интензивно инвестирање у набавку нових грађевинских машина у последњих неколико година резултирало је смањењем трошкова одржавања и повећањем учешћа властите механизације у извођењу неопходних радова.

Предузеће планира да и у наредном периоду инвестира у набавку механизације и опреме, све до достизања оптималне опремљености, када ће наставити да набавља исте само за замену дотрајалих и технолошки превазиђених механизама.