Руководство

Вршилац дужности директора

Игор Брауновић, мастер менаџер
Телефон: 011 711 50 26
kabinet@srbijasume.rs
Рођен је 1975. године у Зрењанину. Звање мастер менаџера стекао је 2012. године на Факултету за индустријски менаџмент Универзитета Унион у Београду. Запослио се 1993. године као комерцијалиста у фирми „Дом“ из Зрењанина, у којој је радио до 1998. године. Од 2000. до 2003. био је директор Омладинске задруге „Обнова“, а од 2005. до 2007. комерцијални директор у „Akrobat“ D.O.O. Од фебруара до новембра 2008. године био је директор маркетинга у „Rezime group“ D.O.O. Од новембра 2008. године ради у ЈП „Србијашуме“ као саветник генералног директора. У марту 2009. године постаје заменик генералног директора, а од марта 2010. године је законски заступник предузећа са свим правима, обавезама и одговорностима генералног директора. Решењем Владе Републике Србије именован је за в.д. директора овог предузећа 5.12.2017. године. Био је члан Управног одбора АМСС-а, Управног одбора Кошаркашког клуба „Црвена звезда“, Републичког штаба за ванредне ситуације, Савета за успостављање еколошке мреже Натура 2000 у РС и члан организационог одбора ECO Fair-a. Од 2010. године је председник мушког одбојкашког клуба „Клек“ – Србијашуме, који се такмичи у Супер лиги Србије, а 2011. године постаје члан Управног одбора Привредне коморе Србије. Аутор је стручних радова из области корпоративног управљања, који су објављени у стручним часописима и презентовани на међународним научним скуповима 2013. године. Говори енглески језик.

 

Извршни директор Сектора за ловство, рибарство и туризам

Славиша Несторовић, дипл. официр полиције

Телефон: 011 711 50 37

slavisa.nestorovic@srbijasume.rs

Рођен је 1975. године у Малом Зворнику. Запослио се 1994. године у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Звање дипломираног официра полиције стекао 2000. године на Полицијској академији у Београду. У периоду од 2000. до 2019. године у више организационих јединица Министарства унутрашњих послова распоређиван на руководећа радна места.

У периоду од априла 2019. до марта 2021. године обављао функцију стручног консултанта директора Управе царина у Министарству финансија Републике Србије.

На Алфа универзитету у Београду, 2010. године стекао звање дипломираног правника. Правосудни испит пред комисијом Министарства правде положио 2014. године, а адвокатски испит пред комисијом Адвoкатске коморе у Шапцу 2018 године.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Извршни директор Сектора за комерцијалне послове

Јован Чорбић, дипл. инж. шум.
Телефон: 011 711 50 34
jovan.corbic@srbijasume.rs

Рођен 1975. године у Прибоју на Лиму.

Дипломирао 2001. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, смер шумарство.

2001-2010. године, ревирни инжењер у ШУ „Рашка“.

2010-2012. године, шеф ШУ „Рашка“.

2012-2014. године, председник општине Рашка.

2014-2015. године, помоћник извршног директора Сектора за комерцијалне послове и маркетинг.

2015-2016. године, директор ШГ „Шумарство“ Рашка.

2016-2018. године, помоћник извршног директора Сектора за комерцијалне послове и маркетинг.

Од априла 2018. године извршни директор Сектора за комерцијалне послове и маркетинг.

Ожењен је и отац троје деце.

 

Извршни директор Сектора за коришћење шума и остале ресурсе

Тихомир Мурић, спец. инж. шум.
Телефон: 011 711 50 38
tihomir.muric@srbijasume.rs

Рођен 21. октобра 1967. године  у  Ужицу. Дипломирао је на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одсек прераде дрвета.

Основну и Средњу грађевинску школу завршио у Ужицу.

На Шумарском факултету Универзитета у Београду, завршио је специјалистичке студије из области маркетинга и трговине дрветом.

Од 15. јануара 1999. године запослен у ЈП „Србијашуме“.

Од 2002. до 2004. године обављао послове референта за комерцијалне послове у ШГ „Банат“ Панчево, ЈП „Војводинашуме“.

Од 2004. до 2008 обављао послове руководиоца Одељења за комерцијалне послове при Сектору за комерцијалне послове ЈП „Србијашуме“.

Од 2008. до априла 20’18. обављао послове Извршног директора Сектора за комерцијалне и маркетинг послове ЈП „Србијашуме“.

Од априла 2018. до децембра 2018. обављао послове Саветника директора ЈП „Србијашуме“.

Од децембра 2018. до децембра 2020. обављао послове помоћника директора ЈП „Србијашуме“.

Од 2006. до 2008. члан Скупштине АД „Нови храст“ Моровић.

Од 2008. до 2014. члан УО ЈП „Србијашуме“.

Од маја 2018. члан Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине

Јеша Ерчић, дипл. инж. шум.
Телефон: 011 711 34 10
jesa.ercic@srbijasume.rs

Јеша Ерчић, рођен је 26. септембра 1970. године у Ваљеву, Србија. Завршио је основну и средњу школу у Ваљеву, дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Београду 1997. године, а мастер рад одбранио на ФОН-у 2012. године.

Јеша Ерчић је био ревирни инжењер, референт коришћења шума, саветник генералног директора и генерални директор ЈП „Србијашуме“ у периоду 1998-2008.

2007-2008. год. обављао је дужност саветника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде и министра за инфраструктуру у Влади Републике Србије.

2008-2013. год. обављао је дужност помоћника генералног директора у ЈП „Железнице Србије“.

2014-2016. год. је био директор Сектора услуга и предузетништва, а затим директор Сектора индустрије и пољопривреде у Привредној комори Србије.

2016-2018. год. обављао је дужност секретара Удружења за шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира ПКС.

2008-2014. год. је био члан Управног одбора ПКС.

2018-2020. год. обаваљао је дужност извршног директора Сектора за коришћење шума и остале ресурсе.

Носилац је ордена Светог Саве II реда.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Извршни директор Сектора за развој и стратешко планирање

Жаклина Лучић, дипл. екон.
Телефон: 011 711 50 37
zaklina.lucic@srbijasume.rs
Рођена је 1986. године у Чачку, Србија. Звање дипломирани економиста стекла је 2010. године на Факултету за пословне студије Универзитета Мегатренд у Београду, смер Извршно управљање. Од 2008. до 2013. године власник предузетничке радње чија је делатност брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом. Од октобра 2013. године ради у ЈП „Србијашуме“ као самостални референт за план и анализу. У јануару 2018. године постаје помоћник извршног директора Сектора за развој и стратешко планирање, а од априла 2018. године обавља послове извршног директора Сектора за развој и стратешко планирање. Говори енглески језик.

 

Извршни директор Сектора за финансије и рачуноводство

Дејан Мирковић, мастер екон.
Телефон: 011 711 50 36
dmirkovic@srbijasume.rs
Рођен је 1970. годинe у Истоку (Косово и Метохија). Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Приштини. На истом факултету завршава мастер студије и стиче звање мастер економиста. Поседује Сертификат о професионалном звању Овлашћени рачуновођа. Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Савеза економиста Србије. У периоду од 2014. до 2015. године члан је Одбора за праћење пословања Дунав банке Београд. Аутор је стручних радова из области корпоративног управљања. Пословну каријеру започео је 1992. године као оснивач приватног предузећа „Montenegro“ у Истоку, где обавља дужност директора за финансијско-комерцијалне послове до 2000. године. До 2009. године је приватни предузетник (Prezent – Beograd). Од 2009. године ради у ЈП „Србијашуме“, прво као заменик извршног директора Сектора за финансије и рачуноводство, а од октобра 2009. године и као извршни директор Сектора за финансије и рачуноводство. На тој функцији је до маја 2015. године, када је постављен за саветника директора предузећа за финансијска питања. Послове саветника обавља до августа 2017. године, када постаје координатор за економске послове. Децембра 2017. године именован је за извршног директора Сектора за финансије и рачуноводство.

 

Извршни директор Правног сектора

Ђурица Михаљчић, дипл. правник
Телефон: 011 711 22 78
djmihaljcic@srbijasume.rs
Рођен је 1977. године у Сан Хосеу, САД. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године. 2003. године се запослио у Компанији „Прогрес“ А.Д. и до 2004. године радио у Дирекцији за правне, кадровске и опште послове као виши самостални правни референт. Од 2004. до 2006. године ради у истој компанији као стручни сарадник за нормативне послове у Сектору правних послова у Служби за правне, кадровске и опште послове, а од априла 2006. до фебруара 2007. године био је директор Службе за правне, кадровске и опште послове. Од фебруара 2007. до фебруара 2009. године био је директор Сектора за правне, кадровске и опште послове у Компанији „Прогрес“ А.Д., а Одлуком Управног одбора ове компаније од 26.4.2007. године, именован је и за члана Извршног одбора Компаније „Прогрес“ А.Д. Од марта 2009. године био је извршни директор Правног сектора у ЈП „Србијашуме“. Од јануара до октобра 2015. године ради као заменик извршног директора Правног сектора у истом предузећу, а од октобра 2015. до децембра 2017. као помоћник извршног директора Правног сектора. Од 12. децембра 2017. године поново је на месту извршног директора Правног сектора ЈП „Србијашуме“. Течно говори енглески језик и активно учествује на релевантним домаћим и страним стручним скуповима из области струке и делатности предузећа. Ожењен је, отац једног детета.