Руководство

Вршилац дужности директора

Игор Брауновић, мастер менаџер
Телефон: 011 711 50 26
kabinet@srbijasume.rs
Рођен је 1975. године у Зрењанину. Звање мастер менаџера стекао је 2012. године на Факултету за индустријски менаџмент Универзитета Унион у Београду. Запослио се 1993. године као комерцијалиста у фирми „Дом“ из Зрењанина, у којој је радио до 1998. године. Од 2000. до 2003. био је директор Омладинске задруге „Обнова“, а од 2005. до 2007. комерцијални директор у „Akrobat“ D.O.O. Од фебруара до новембра 2008. године био је директор маркетинга у „Rezime group“ D.O.O. Од новембра 2008. године ради у ЈП „Србијашуме“ као саветник генералног директора. У марту 2009. године постаје заменик генералног директора, а од марта 2010. године је законски заступник предузећа са свим правима, обавезама и одговорностима генералног директора. Решењем Владе Републике Србије именован је за в.д. директора овог предузећа 5.12.2017. године. Био је члан Управног одбора АМСС-а, Управног одбора Кошаркашког клуба „Црвена звезда“, Републичког штаба за ванредне ситуације, Савета за успостављање еколошке мреже Натура 2000 у РС и члан организационог одбора ECO Fair-a. Од 2010. године је председник мушког одбојкашког клуба „Клек“ – Србијашуме, који се такмичи у Супер лиги Србије, а 2011. године постаје члан Управног одбора Привредне коморе Србије. Аутор је стручних радова из области корпоративног управљања, који су објављени у стручним часописима и презентовани на међународним научним скуповима 2013. године. Говори енглески језик.

 

Извршни директор Сектора за ловство, рибарство и туризам

Др Милутин Ђорђевић, сци. мед.
Телефон: 011 711 50 37
djordjevic@srbijasume.rs
Рођен је 1968. године. Дипломирао је 1994. године на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду. Звање магистра ветеринарских наука је стекао 2000. године, а 2005. је постао доктор ветеринарских наука. Од 1993. до 1996. године је радио као секретар Савеза студената Београда, а на месту председника Савеза студената Београда је био од 1996. до 1998. године. У периоду од 1998. до 2000. године је обављао функцију помоћника министра у Министарству за науку и технологију. На Факултету ветеринарске медицине је од 1998. до 2002. године радио као асистент приправник, а од 2002. до 2006. као асистент. Од 2006. до 2011. године ради као доцент, да би 2011. постао ванредни професор. На функцији извршног директора Сектора за ловство, рибарство и остале ресурсе ЈП „Србијашуме“ је од 2009. до 2015. године, а од 2015. године је члан Извршног одбора и извршни директор Сектора за ловство, рибарство и туризам у ЈП „Србијашуме“. Председник је Ловачке коморе Србије, а члан Ветеринарске коморе Србије, Српског ветеринарског друштва и Савета за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

 

Извршни директор Сектора за комерцијалне послове

Јован Чорбић, дипл. инж. шум.
Телефон: 011 711 50 34
jovan.corbic@srbijasume.rs

Рођен 1975. године у Прибоју на Лиму.

Дипломирао 2001. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, смер шумарство.

2001-2010. године, ревирни инжењер у ШУ „Рашка“.

2010-2012. године, шеф ШУ „Рашка“.

2012-2014. године, председник општине Рашка.

2014-2015. године, помоћник извршног директора Сектора за комерцијалне послове и маркетинг.

2015-2016. године, директор ШГ „Шумарство“ Рашка.

2016-2018. године, помоћник извршног директора Сектора за комерцијалне послове и маркетинг.

Од априла 2018. године извршни директор Сектора за комерцијалне послове и маркетинг.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Извршни директор Сектора за коришћење шума и остале ресурсе

Јеша Ерчић, дипл. инж. шум.
Телефон: 011 711 50 38
jesa.ercic@srbijasume.rs
Јеша Ерчић, извршни директор Сектора за коришћење шума и остале ресурсе, рођен је 26. септембра 1970. године у Ваљеву, Србија. Завршио је основну и средњу школу у Ваљеву, дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Београду 1997. године, а мастер рад одбранио на ФОН-у 2012. године.

Јеша Ерчић је био ревирни инжењер, референт коришћења шума, саветник генералног директора и генерални директор ЈП „Србијашуме“ у периоду 1998-2008.

2007-2008. год. обављао је дужност саветника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде и министра за инфраструктуру у Влади Републике Србије.

2008-2013. год. обављао је дужност помоћника генералног директора у ЈП „Железнице Србије“.

2014-2016. год. је био директор Сектора услуга и предузетништва, а затим директор Сектора индустрије и пољопривреде у Привредној комори Србије.

2016-2018. год. обављао је дужност секретара Удружења за шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира ПКС.

2008-2014. год. је био члан Управног одбора ПКС.

Носилац је ордена Светог Саве II реда.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине

Др Предраг Алексић, дипл. инж. шум.
Телефон: 011 711 34 10
predrag.aleksic@srbijasume.rs
Предраг Алексић је дипломирао на Шумарском факултету у Београду, Одсек шумарство 1978. године. Магистрирао је 1985. и докторирао је на Шумарском факултету 1995. године, када је стекао звање доктора биотехничких наука – област шумарских наука. Године 2004. стекао је звање научног саветника у области биотехничких наука – област шумарских наука. Каријеру је почео 1979. године у Шумском газдинству Ниш, на пословима планирања газдовања шумамa. Од 1980. до 1992. године радио је у Шумској управи Алексинац на пословима коришћења, гајења и заштите шума. У 1993. години радио је у дирекцији Шумског газдинства Ниш на пословима руководиоца службе за шумарство. Од 1994. до 2000. године радио је као Руководилац Одељења за гајење шума у Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд. Од 2000. до 2008. године био је извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине у ЈП „Србијашуме“. Од 2008. до јуна 2011. године био је заменик извршног директора Сектора за шумарство и заштиту животне средине, а од јуна 2011. до децембра 2014. године био је извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине у ЈП „Србијашуме“. Влада Републике Србије именовала га је за вршиоца дужности директора ЈП „Србијашуме“ (26.12.2014. године). Био је: председник Регионалне скупштине СИЗ-а за шумарство Ниш (1979-1983), члан Научног већа Института за шумарство (2001-2003), члан Одбора за екологију Привредне коморе Србије (2002-2005) и члан Управног одбора ЈП „Србијашуме“ (2005-2009). Члан је Удружења шумарских инжењера и техничара Србије и Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду. Резервни је официр (1980-данас) и Судски вештак (2011-данас). Учесник је и организатор многих стручних и научних скупова. Објавио је преко 100 стручних и научних радова у земљи и иностранству. Говори руски и користи се енглеским језиком.

 

Извршни директор Сектора за развој и стратешко планирање

Жаклина Лучић, дипл. екон.
Телефон: 011 711 50 37
zaklina.lucic@srbijasume.rs
Рођена је 1986. године у Чачку, Србија. Звање дипломирани економиста стекла је 2010. године на Факултету за пословне студије Универзитета Мегатренд у Београду, смер Извршно управљање. Од 2008. до 2013. године власник предузетничке радње чија је делатност брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом. Од октобра 2013. године ради у ЈП „Србијашуме“ као самостални референт за план и анализу. У јануару 2018. године постаје помоћник извршног директора Сектора за развој и стратешко планирање, а од априла 2018. године обавља послове извршног директора Сектора за развој и стратешко планирање. Говори енглески језик.

 

Извршни директор Сектора за финансије и рачуноводство

Дејан Мирковић, мастер екон.
Телефон: 011 711 50 36
dmirkovic@srbijasume.rs
Рођен је 1970. годинe у Истоку (Косово и Метохија). Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Приштини. На истом факултету завршава мастер студије и стиче звање мастер економиста. Поседује Сертификат о професионалном звању Овлашћени рачуновођа. Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Савеза економиста Србије. У периоду од 2014. до 2015. године члан је Одбора за праћење пословања Дунав банке Београд. Аутор је стручних радова из области корпоративног управљања. Пословну каријеру започео је 1992. године као оснивач приватног предузећа „Montenegro“ у Истоку, где обавља дужност директора за финансијско-комерцијалне послове до 2000. године. До 2009. године је приватни предузетник (Prezent – Beograd). Од 2009. године ради у ЈП „Србијашуме“, прво као заменик извршног директора Сектора за финансије и рачуноводство, а од октобра 2009. године и као извршни директор Сектора за финансије и рачуноводство. На тој функцији је до маја 2015. године, када је постављен за саветника директора предузећа за финансијска питања. Послове саветника обавља до августа 2017. године, када постаје координатор за економске послове. Децембра 2017. године именован је за извршног директора Сектора за финансије и рачуноводство.

 

Извршни директор Правног сектора

Ђурица Михаљчић, дипл. правник
Телефон: 011 711 22 78
djmihaljcic@srbijasume.rs
Рођен је 1977. године у Сан Хосеу, САД. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године. 2003. године се запослио у Компанији „Прогрес“ А.Д. и до 2004. године радио у Дирекцији за правне, кадровске и опште послове као виши самостални правни референт. Од 2004. до 2006. године ради у истој компанији као стручни сарадник за нормативне послове у Сектору правних послова у Служби за правне, кадровске и опште послове, а од априла 2006. до фебруара 2007. године био је директор Службе за правне, кадровске и опште послове. Од фебруара 2007. до фебруара 2009. године био је директор Сектора за правне, кадровске и опште послове у Компанији „Прогрес“ А.Д., а Одлуком Управног одбора ове компаније од 26.4.2007. године, именован је и за члана Извршног одбора Компаније „Прогрес“ А.Д. Од марта 2009. године био је извршни директор Правног сектора у ЈП „Србијашуме“. Од јануара до октобра 2015. године ради као заменик извршног директора Правног сектора у истом предузећу, а од октобра 2015. до децембра 2017. као помоћник извршног директора Правног сектора. Од 12. децембра 2017. године поново је на месту извршног директора Правног сектора ЈП „Србијашуме“. Течно говори енглески језик и активно учествује на релевантним домаћим и страним стручним скуповима из области струке и делатности предузећа. Ожењен је, отац једног детета.