ШГ „Ужице“ Ужице

Шумско газдинство „Ужице“ Ужице

Николе Пашића 40, 31000 Ужице
Teлефон: 031 3516 133, 031 3521 585
Факс: 031 3519 478
e-mail: gazuzice@mts.rs

Директор газдинства: Славиша Радосављевић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Ужице“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 3 радне јединице. У саставу шумског газдинства налазе се 2 расадника, 9 заштићених природних добара, 1 ловиште и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 36.956,41
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 31.920,03
3. Укупна дрвна запремина (m3) 5.391.967,7
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 168,9
5. Укупан запремински прираст (m3) 110.413,1
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,5
7. Планирани принос за 10 година (m3) 663.826,2
8. План производње дрвне запремине (m3) 50.710
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 61.186
ШУ Ужице

Николе Пашића 40, Ужице
Teлефон: 031 35 16 147

ШУ Златибор

Андрије Јевремовића 12, Златибор
Teлефон: 031 38 41 278

ШУ Косјерић

Олге Грбић 2, Косјерић
Teлефон: 031 781 276, 031 781 635

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина

(обрасла)(ha)

Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Ужице 11.690,71 1.891.278,0 161,8 35.989,5 3,1 227.766,9
Златибор 9.028,43 1.540.229,1 170,6 30.076,5 3,3 202.480,3
Косјерић 11.200,89 1.960.460,6 175,0 44.347,2 4,0 233.578,9

РЈ Парк природе „Златибор“

Андрије Јевремовића 12, Златибор
Teлефон: 031 38 41 278

РЈ Обрада дрвета

Николе Пашића 40, Ужице
Teлефон: 031 35 16 133
Факс: 031 35 19 478

РЈ Центар за репродуктивни материјал шумског дрвећа

Милутина Миланковићa бб, Пожега
Teлефон: 031 714 143
Факс: 031 811 435