ШГ „Борања“ Лозница

Шумско газдинство „Борања“ Лозница

Саве Ковачевића 2, 15300 Лозница
Tелефон: 015 876 046
Факс: 015 876 047
е-mail: sgloznica@srbijasume.rs

Директор газдинства: Милан Стојановић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Борања“ је организационо подељено на 4 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налазе се 2 заштићена подручја и 1 ловиште.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 35.656,77
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 33.531,65
3. Укупна дрвна запремина (m3) 7.125.506,8
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 212,5
5. Укупан запремински прираст (m3) 168.065,1
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,0
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.239.314,9
8. План производње дрвне запремине (m3) 115.994
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 109.308
ШУ Мали Зворник

Краља Петра I, Мали Зворник
Teлефон: 015 471 905, 015 471 322

ШУ Крупањ

Добропотачка бб, Крупањ
Teлефон: 015 681 114

ШУ Шабац

Маршала Тита 3/1, Шабац
Teлефон: 015 345 322, 015 345 337

ШУ Ваљево

Поп Лукина 10, Ваљево
Teлефон: 014 221 237, 014 232 653

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Мали Зворник 10.854,78 2.559.894,4 235,8 58.552,4 5,4 417.877,8
Крупањ 4.703,34 1.225.769,7 260,6 25.838,8 5,5 210.666,9
Шабац 6.515,24 1.367.966,6 210,0 31.651,0 4,9 298.321,1
Ваљево 11.458,29 1.971.876,1 172,1 52.022,9 4,5 312.449,0
РЈ за механизацију и изградњу путева

Краља Петра I, Мали Зворник
Teлефон: 015 471 905, 015 471 322