Е-1 евиденција улова

Поштовани риболовци,

Риболовац је дужан да води евиденцију о улову на јединственом Е-1 обрасцу и да је заједно са дозволом носи приликом изласка на воду.

Притисак на рибљи фонд рачуна се као збир притисака од стране привредних рибара и рекреативних риболоваца. Због неправилно попуњених или непопуњених Е-1 образаца, притисак рекреативних риболоваца рачуна се на основу максималног дозвољеног дневног улова (5 kg аутохтоне врста рибе) уз претпостављени број дана у риболову најчешће 60. То значи да се рачуна да сваки риболовац проведе 60 дана на риболовној води и да сваки пут улови 5 kg аутохтоне рибе. За свако РП овај број се множи са укупним бројем риболоваца (по броју издатих дозвола) на РП.

Корисник не може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио евиденцију улова за претходну годину (Е-1).

Молимо Вас да правилним попуњавањем помогнете и омогућите да се утврди прави притисак на рибљи фонд од стране рекреативних риболоваца.

Попуните Е-1 образац.

САЧУВАЈМО РИБЕ НАШИХ ВОДА!