Дозволе за снимање

За потребе снимања на било којој површини на територији којом управља ЈП „Србијашуме“ неопходна је сагласност издата од стране ЈП „Србијашуме“.

Како би се добила дозвола за снимање, потребно је попунити образац „АПЛИКАЦИЈА ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СНИМАЊЕ“ и упутити га електронски на e-mail: marketing@srbijasume.rs

Ценовник коришћења шумског земљишта у сврху снимања реклама, спотова, серија, филмова и одржавања културних догађаја (фестивали, концерти и друго) можете преузети овде.

Контакт особе: Сања Коковић или Данијела Кулиер: +381 11 711 5034, +381 11 711 5062.