ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац

Шумско газдинство „Тимочке шуме“ Бољевац

Драгише Петровића 5, 19370 Бољевац
Teлeфoн: 030 463 879, 030 463 443
Фaкс: 030 463 441
е-mail: sgboljevac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Зоран Величковић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Тимочке шуме“ је организационо подељено на 7 шумских управа и 3 радне јединице. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 9 заштићених подручја, 4 ловишта и 2 рибарска подручја.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 84.862,11
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 76.484,59
3. Укупна дрвна запремина (m3) 9.043.522,9
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 118,2
5. Укупан запремински прираст (m3) 227.240,0
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,0
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.886.192,7
8. План производње дрвне запремине (m3) 127.649
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 131.105

ШУ Зајечар

4. јула бб, Зајечар
Teлeфoн: 019 422 811

ШУ Књажевац

Цара Душана 28, Књажевац
Teлeфoн: 019 731 009

ШУ Бољевац

Драгише Петровића 5, Бољевац
Teлeфoн: 030 463 381

ШУ Бор

Бошка Бухе 10, Бор
Teлeфoн: 030 425 570

ШУ Неготин

Генерала Галебате 2, Неготин
Teлeфoн: 019 548 088

ШУ Кладово

Обилићева 5, Кладово
Teлeфoн: 019 801 611

ШУ Доњи Милановац

Доњи Милановац бб, Доњи Милановац
Tелефон: 030 86 029

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Зајечар 4.735,88 394.885,5 83,4 11.550,0 2,4 67.037,5
Књажевац 17.068,39 1.651.064,8 96,7 46.687,1 2,7 287.167,9
Бољевац 23.097,51 3.121.408,4 135,1 76.247,1 3,3 737.249,2
Бор 9.880,86 1.017.669,5 103,0 22.878,7 2,3 271.867,6
Неготин 4.623,85 475.424,5 102,8 14.514,4 3,1 83.280,8
Кладово 10.203,65 1.050.557,2 103,0 26.833,9 2,6 162.521,1
Доњи Милановац 6.874,45 1.332.513,0 193,8 28.528,9 4,1 277.068,6

РЈ за механизацију и изградњу путева

Наде Димић бб, Бор
Tелефон: 030 434 645

РЈ за озелењавање и расадничку производњу „Селиште“

Шарбановац, Бор
Tелефон: 064 856 3447

РЈ „Шумски плодови“

Змијанац бб, Бољевац
Tелефон: 030 63 449