Затварање сезоне сакупљања жира

ЈП “Србијашуме“ као институционални партнер пете сезоне акције “Засади дрво“ , 24. новембра 2023. године, реализовало је акцију сакупљања жира храста сладуна и цера на подручју ШГ “Београд“, ШУ „Липовица“. Акција је представљала симболично затварање сезоне сакупљања семена лишћарских врста а са циљем да се подигне свест грађана о значају обезбеђивања довољне количине семена за производњу шумског садног материјала у сврху пошумљавања и повећању површине под шумом, значају очувања геофонда аутохтоних врста шумског дрвећа.