Центар за дораду шумског семена

Локација

У оквиру Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ послује Центар за дораду семена шумских врста дрвећа (Семенски центар), који се налази у Пожеги, ШГ Ужице. По свом географском положају Центар за дораду семена шумских врста дрвећа налази се између Голије, Златибора и Таре, где се налази и велики број семенских састојина, пре свега четинарских врста шумског дрвећа. Центар за дораду семена шумских врста дрвећа је у непосредној близини пута Чачак – Ужице и пруге Београд – Бар, чиме је обезбеђена добра саобраћајна повезаност са семенским базама и центрима за пласман шумског семена и садног материјала.

Технолошка опремљеност и капацитет

Центар за шумско семе је технолошки опремљен најсавременијом опремом, која се користи у свету. Представља најквалитетнију фабрику у југоисточној Европи, за дораду и складиштење шумског семена. Примена савремене технологије обезбеђује производњу семена високог квалитета, као и складиштење семена у дужем временском периоду уз очување високог процента клијавости и енергије клијања.

Модеран објекат, који је пројектован у складу са захтевима дораде и савремена опрема, омогућавају непрекидан ток процеса:

  • пријем недорађеног семена и шишарица на линију за чишћење;
  • трушење;
  • влажно обескриљавање;
  • екстракцију семена;
  • сушење;
  • калибрирање;
  • уклањање штурог семена;
  • третирање и
  • складиштење у хладњачама.

У Центру за шумско семе постоји лабoраторија са уређајима за контролу процента влаге и клијавости дорађеног семена.

Капацитет Центра за шумско семе омогућава пријем и дораду целокупне количине шишарица, које се у Републици Србији сакупе у години пуног урода, као и пружање услуга дораде шумског семена суседним земљама.

Научно едукативна функција

У склопу Центра за шумско семе, на површини од 18,4 ha налази се производно – експериментални расадник, који се бави производњом шумског и хортикултурног садног материјала. Центар за шумско семе и расадник омогућавају да се на једном месту, види целокупни процес производње репродуктивног материјала, од семена до одрасле саднице, спремне за садњу.

Ово је један од главних разлога, што је у Центру за шумско семе од његовог оснивања 2007. године до данашњих дана организован велики број едукативних посета, које афирмишу наше Предузеће и постављају пред нас обавезу да и даље улажемо у производњу квалитетног семена и пратимо савремене трендове у овој области.

Модерна зграда у коју је смештен Центар за шумско семе, располаже салом за састанке и одржавање семинара.

Контакт телефон: 031/811-435