ШГ „Ниш“ Ниш

Шумско газдинство „Ниш“ Ниш

Првомајска 4б, 18000 Ниш
Teлефон: 018 520 043, 018 246 074
Факс: 018 246 074
e-mail: sgnis@srbijasume.rs

Директор газдинства: Братислав Дикић

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Ниш“ је организационо подељено на 3 шумске управе. У саставу шумског газдинства налазе се 7 заштићених подручја, 3 ловишта и 2 рибарска подручја.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 55.962,61
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 48.310,14
3. Укупна дрвна запремина (m3) 6.398.428,6
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 132,4
5. Укупан запремински прираст (m3) 175.133,5
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,6
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.138.611,7
8. План производње дрвне запремине (m3) 92.434
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 91.675
ШУ Алексинац

Драгчета Миловановића 2, Алексинац
Телефон: 018 800 360

ШУ Ниш-Бела Паланка

Првомајска 4б, Ниш
Teлефон: 018 254 798

ШУ Сокобања

Врелска 10, Сокобања
Teлефон: 018 830 431

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Алексинац 13.040,88 2.598.418,3 199,3 63.477,0 4,9 497.882,4
Ниш – Бела Паланка 23.263,35 2.067.378,8 88,9 61.697,1 2,7 313.526,2
Сокобања 12.005,91 1.732.631,4 144,3 49.959,4 4,2 327.203,1