ШГ „Ниш“ Ниш

Шумско газдинство „Ниш“ Ниш

Првомајска 4б, 18000 Ниш
Teлефон: 018 520 043, 018 246 074
Факс: 018 246 074
e-mail: sgnis@srbijasume.rs

Директор газдинства: Дејан Митровић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Ниш“ је организационо подељено на 3 шумске управе. У саставу шумског газдинства налазе се 7 заштићених подручја, 3 ловишта и 3 рибарска подручја.

Основни подаци за шумско газдинство за 2021. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 55.938,16
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 48.256,31
3. Укупна дрвна запремина (m3) 6.457.691,6
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 133,8
5. Укупан запремински прираст (m3) 185.426,8
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,8
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.119.489,7
8. План производње дрвне запремине (m3) 94.133
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 91.675
ШУ Алексинац

Драгчета Миловановића 2, Алексинац
Телефон: 018 800 360

ШУ Ниш-Бела Паланка

Првомајска 4б, Ниш
Teлефон: 018 254 798

ШУ Сокобања

Врелска 10, Сокобања
Teлефон: 018 830 431

Основни подаци за шумске управе за 2021. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Алексинац 12.954,51 2.662.791,4 205,5 73.667,0 5,7 480.365,5
Ниш – Бела Паланка 23.263,35 2.067.379,0 88,9 61.697,1 2,7 313.596,3
Сокобања 12.038,45 1.727.520,1 143,5 50.062,6 4,2 325.527,9