ШГ „Ниш“ Ниш

Шумско газдинство „Ниш“ Ниш

Првомајска 4б, 18000 Ниш
Teлефон: 018 520 043, 018 246 074
Факс: 018 246 074
e-mail: sgnis@srbijasume.rs

Директор газдинства: мр Александар Стаменковић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Ниш“ је организационо подељено на 3 шумске управе. У саставу шумског газдинства налазе се 7 заштићених подручја, 3 ловишта и 3 рибарска подручја.

Основни подаци за шумско газдинство за 2019. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 55.813,57
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 48.304,77
3. Укупна дрвна запремина (m3) 6.391.758,2
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 132,3
5. Укупан запремински прираст (m3) 185.634,5
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,8
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.083.096,9
8. План производње дрвне запремине (m3) 91.580
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 91.675
ШУ Алексинац

Драгчета Миловановића 2, Алексинац
Телефон: 018 800 360

ШУ Ниш-Бела Паланка

Првомајска 4б, Ниш
Teлефон: 018 254 798

ШУ Сокобања

Врелска 10, Сокобања
Teлефон: 018 830 431

Основни подаци за шумске управе за 2019. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Алексинац 12.944,46 2.648.112,9 204,6 73.839,7 5,7 484.169,8
Ниш – Бела Паланка 23.398,91 2.068.194,3 88,4 61.818,8 2,6 307.820,5
Сокобања 11.961,40 1.675.449,9 140,1 49.975,9 4,2 291.106,6