ШГ „Голија“ Ивањица

Шумско газдинство „Голија“ Ивањица

Вењамина Маринковића 139, 32250 Ивањица
Tелефон: 032 663 321, 032 662 253
Факс: 032 661 710
e-mail: sgivanjica@srbijasume.rs

Директор газдинства: Предраг Недељковић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Голија“ је организационо подељено на 5 шумских управа и 2 радне јединице. У саставу шумског газдинства налазе се 2 расадника, 2 заштићена подручја, 1 ловиште и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2021. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 73.582,66
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 56.547,93
3. Укупна дрвна запремина (m3) 11.581.143,3
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 204,8
5. Укупан запремински прираст (m3) 338.760,3
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 6,0
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.656.131,5
8. План производње дрвне запремине (m3) 129.025
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 55.383
ШУ Голијска Река

Беле Воде, Ивањица
Teлефон: 032 837 526

ШУ Девићи

Вионица, Ивањица
Teлефон: 032 837 707

ШУ Ивањица – Кушићи

Вењамина Маринковића 139, Ивањица
Teлефон: 032 663 321

ШУ Чачак

Кнеза Милоша 2, Чачак
Teлефон: 032 222 310, 032 228 046

ШУ Сјеница

Милорада Јовановића бб, Сјеница
Tелефон: 020 741 314

Основни подаци за шумске управе за 2021. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Голијска река 9.803,54 3.488.002,7 355,8 89.368,0 9,1 523.320,4
Девићи 6.505,27 1.899.260,8 292,0 53.509,9 8,2 263.833,0
Ивањица-Кушићи 13.375,55 3.135.211,1 234,4 84.463,0 6,3 428.963,0
Чачак 7.644,73 1.305.822,5 170,8 40.293,9 5,3 199.388,6
Сјеница 19.218,84 1.752.846,2 91,2 71.125,5 3,7 240.626,6

РЈ за механизацију и изградњу путева

Ивањица
Teлефон: 032 663 321, 032 662 253

РЈ за угоститељство и туризам – остале ресурсе

Ивањица
Телефон: 032 663 321, 032 663 253