ШГ „Голија“ Ивањица

Шумско газдинство „Голија“ Ивањица

Вењамина Маринковића 139, 32250 Ивањица
Tелефон: 032 663 321, 032 662 253
Факс: 032 661 710
e-mail: sgivanjica@srbijasume.rs

Директор газдинства: Предраг Недељковић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Голија“ је организационо подељено на 5 шумских управа и 2 радне јединице. У саставу шумског газдинства налазе се 2 расадника, 2 заштићена подручја, 1 ловиште и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 73.423,73
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 56.486,53
3. Укупна дрвна запремина (m3) 11.877.586,5
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 210,3
5. Укупан запремински прираст (m3) 342.770,5
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 6,1
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.781.730,4
8. План производње дрвне запремине (m3) 116.196
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 55.383
ШУ Голијска Река

Беле Воде, Ивањица
Teлефон: 032 837 526

ШУ Девићи

Вионица, Ивањица
Teлефон: 032 837 707

ШУ Ивањица – Кушићи

Вењамина Маринковића 139, Ивањица
Teлефон: 032 663 321

ШУ Чачак

Кнеза Милоша 2, Чачак
Teлефон: 032 222 310, 032 228 046

ШУ Сјеница

Милорада Јовановића бб, Сјеница
Tелефон: 020 741 314

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Голијска река 9.767,07 3.540.690,2 362,5 89.961,7 9,2 537.928,7
Девићи 6.409,87 1.902.197,0 296,8 53.925,6 8,4 267.583,8
Ивањица-Кушићи 13.384,73 3.330.571,8 248,8 90.241,6 6,7 520.444,3
Чачак 7.706,02 1.351.281,1 175,4 37.516,0 4,9 215.146,9
Сјеница 19.218,84 1.752.846,3 91,2 71.125,6 3,7 240.626,7

РЈ за механизацију и изградњу путева

Ивањица
Teлефон: 032 663 321, 032 662 253

РЈ за угоститељство и туризам – остале ресурсе

Ивањица
Телефон: 032 663 321, 032 663 253