ШГ „Голија“ Ивањица

Шумско газдинство „Голија“ Ивањица

Вењамина Маринковића 139, 32250 Ивањица
Tелефон: 032 663 321, 032 662 253
Факс: 032 661 710
e-mail: sgivanjica@srbijasume.rs

Директор газдинства: Предраг Недељковић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Голија“ је организационо подељено на 5 шумских управа и 2 радне јединице. У саставу шумског газдинства налазе се 2 расадника, 2 заштићена подручја, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2019. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 73.698,38
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 56.653,59
3. Укупна дрвна запремина (m3) 11.237.611,6
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 198,4
5. Укупан запремински прираст (m3) 329.760,7
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,8
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.544.785,4
8. План производње дрвне запремине (m3) 128.772
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 55.383
ШУ Голијска Река

Беле Воде, Ивањица
Teлефон: 032 837 526

ШУ Девићи

Вионица, Ивањица
Teлефон: 032 837 707

ШУ Ивањица – Кушићи

Вењамина Маринковића 139, Ивањица
Teлефон: 032 663 321

ШУ Чачак

Кнеза Милоша 2, Чачак
Teлефон: 032 222 310, 032 228 046

ШУ Сјеница

Милорада Јовановића бб, Сјеница
Tелефон: 020 741 314

Основни подаци за шумске управе за 2019. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Голијска река 9.891,51 3.237.826,9 327,3 83.376,0 8,4 446.869,6
Девићи 6.595,07 1.830.401,7 277,5 51.435,1 7,8 242.423,6
Ивањица-Кушићи 13.374,46 3.114.650,3 232,9 83.593,1 6,3 417.635,5
Чачак 7.573,71 1.301.886,5 171,9 40.231,1 5,3 197.229,9
Сјеница 19.218,84 1.752.846,2 91,2 71.125,5 3,7 240.626,6

РЈ за механизацију и изградњу путева

Ивањица
Teлефон: 032 663 321, 032 662 253

РЈ за угоститељство и туризам – остале ресурсе

Ивањица
Телефон: 032 663 321, 032 663 253