РП „Радан“

Рибарско подручје „Радан“ чине риболовне воде: Грабовачка река, Каменичка река, Бањска река, Проломска река и Обрашка река. Осим наведених водотокова или њихових делова у оквиру рибарског подручја је и вештачко акумулацино језеро „Брестовац“, као и остале воде мањег капацитета у оквиру граница Парка природе „Радан“.

Границе рибарског подручја се подударају са границама Парка природе „Радан“.

Воде рибарског подручја користе се за рекреативни риболов.

Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ „Шума“ Лесковац
Милан Милић 064/815-5822
Рибочувар у ШГ „Шума“ Лесковац
Божа Стојковић 064/815-5863
Рибочувар у ШГ „Куршумлија“ Куршумлија
Милан Алексић 064/815-5658

Дозвољени дневни улов и режим риболова рекреативних риболоваца на рибарском подручју „Радан“.

Када један уловљени примерак прелази масу од 5 kg, за све аутохтоне врсте риба, не важи ограничење дневног улова у комадима, већ се у таквим случајевима сматра да је испуњен максималан дневни улов у маси.

Риболовне врсте
Дневни улов и режим риболова
Све алохтоне врсте риба Неограничено
Аутохтоне врсте рибе
штука режим: „улови па пусти“ на Брестовачком језеру од 2019. до 2022. године
шаран, сом, смуђ максимално 3 комада у дозвољеној ловној величини збирно
деверика, скобаљ, поточна мрена, клен максимално 10 комада у дозвољеној ловној величини збирно
клен, поточна мрена, кркуша, плиска на рекама: Проломска, Косаница, Добродолска и другим мањим рекама и потоцима режим: „улови па пусти“