ШГ „Расина“ Крушевац

Шумско газдинство „Расина“ Крушевац

Балканска 18, 37000 Крушевац
Tелефон: 037 438 263, 037 420 750
Факс: 037 420 750
e-mail: sgkrusevac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Сениша Јовановић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Расина“ је организационо подељено на 5 шумских управа. У саставу шумског газдинства налазе се 3 расадника, 2 заштићена подручја и 1 ловиште.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 57.082,07
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 51.437,66
3. Укупна дрвна запремина (m3) 11.821.406,9
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 229,8
5. Укупан запремински прираст (m3) 302.032,7
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,9
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.669.482,3
8. План производње дрвне запремине (m3) 136.138
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 42.242
ШУ Крушевац

Косанчићева 54, Крушевац
Teлефон: 037 21 688, 037 29 551

ШУ Брус

Јосифа Панчића 2, Брус
Teлефон: 037 825 106, 037 827 334

ШУ Александровац

29. новембра 142, Александровац
Teлефон: 037 752 272

ШУ Трстеник

Радоја Крсића 82, Трстеник
Teлефон: 037 711 820, 037 710 016

ШУ Ражањ

Партизанска 32, Ражањ
Teлефон: 037 841 119

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Крушевац 12.487,02 4.014.556,6 321,5 92.208,6 7,4 492.557,9
Брус 17.007,93 3.508.491,0 206,3 83.829,9 4,9 543.554,2
Александровац 8.500,65 1.591.442,1 187,2 52.455,6 6,2 277.581,5
Трстеник 4.459,65 833.861,1 187,0 23.092,2 5,2 87.903,9
Ражањ 8.982,41 1.873.056,2 208,5 50.446,4 5,6 267.884,7