Контрола промета дрвних сортимената

У сарадњи са Републичком шумарском инспекцијом и Саобраћајном полицијом МУП-а, ЈП „Србијашуме“ врши редовне контроле промета дрвних сортимената, а на основу члана 41 Закона о шумама, који дефинише овлашћења и дужност чувара шума да прегледа све врсте возила којима се дрво превози и све врсте товара којима се дрво преноси у циљу проналаска предмета кривичног дела или прекршаја, као и документацију која прати дрво у промету (пропратницу и отпремницу) и члана 60 Закона о шумама којим се прописује промет посеченог дрвета, којим је забрањено да се посечено дрво из шуме и шумско дрвеће које потиче са површине која се у смислу овог закона не сматра шумом, ставља у промет (купује, продаје, поклања, складишти и превози саобраћајним средствима), док се не жигоше шумским жигом и изда пропратница, односно отпремница, која прати дрво у промету.