Дистрибутери дозвола за рекреативни риболов

Годишњу дозволу за рекреативни риболов лице купује у месту пребивалишта или боравишта, осим дозвола за риболов у заштићеном подручју.

Уплаћивање годишње чланарине НИЈЕ ОБАВЕЗНО и условљавање од стране дистрибутера за уплатoм исте, приликом куповине дозвола за рекреативни риболов, НИЈЕ ПОДРЖАНО ОД СТРАНЕ ЈП „СРБИЈАШУМЕ“.

Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
СРК „ВЕСЕЛИ РИБОЛОВАЦ“ Булевар Краља Александра бр. 493, Звездара 063/819-65-27,
069/001-01-61
СРД „БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА“ Ћирила и Методија бр. 2А, Звездара 064/437-57-78
ОПШТИНА ЗЕМУН
УСР „ЗЕМУН“ ЗЕМУН Кеј Ослобођења бб, Земун 011/316-85-75,
063/864-58-08
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
УСР „БСК“ БОРЧА Првог Маја бр. 47, Борча 011/3324-652,
065/8887-404
СРК „ПКБ ПАНЧЕВАЧКИ РИТ“ Падинска Скела бр. 61, Падинска Скела 064/300-86-02
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
КСР „РИБОЛОВ“ др Ивана Рибара бр. 158 Нови Београд 060/371-38-40,
011/216-34-33
ЈП „Србијашуме“, Остали шумски производи и услуге, Београд
„ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА“
Булевар Михајла Пупина бр. 113, Нови Београд 011/612-8304,
011/612-8306
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
СРД „Чекрк ГСП“ Кнегиње Љубице бр. 33/33 063/10-66-891,

011/33-06-785

ОПШТИНА РАКОВИЦА
УСР „ЛАБУД Љубомира Ивковића – Шуце бр. 23-25, локал 4, Раковица 063/830-55-64
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО БЕОГРАД Кнеза Милоша бр. 55, Београд 011/3611-618
ОПШТИНА СУРЧИН
СРК „ПЕРА БАБУШКА“ Прогарска ада бб, Прогар 064/856-30-39,
011/8427-230
 Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА КЛАДОВО
Клуб спортских риболоваца „Дунав” (КСР „ДУНАВ“) Обилићева бб, 19320 Кладово

019/80-77-77,

063/41-61-69

Организација спортских риболоваца „Гиборт“ Обилићева бр. 4, 19320 Кладово

019/807-625,

064/83-62-282

Организација спортских риболоваца „Шаран“ Кеј Ослобођења бр. 4, 19323 Брза Паланка 064/83-62-218
Шумска управа Кладово Обилићева бр. 5, 19320 Кладово 019/801-611
ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска организација спортских риболоваца „Тимок“ Кнеза Михајла бр. 25, 19000 Неготин

019/545-856,

061/22-79-420

Шумска управа Неготин Генерала Галебате бр. 2, 19000 Неготин 019/548-088
ОПШТИНА БОР
Организација спортских риболоваца „Рудар“ Бор Моше Пијаде бр. 62, 19210 Бор 030/42-10-42
Клуб спортских риболоваца „ПОШТАР“ Краља Петра Првог бр. 16, 19210 Бор

030/04-43-333,

063/80-84-508

Шумска управа Бор Бошка Бухе бр. 10, 19210 Бор 030/425-570
Назив Адреса Контакт телефон
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ОСР „Смуђ“ Дринска бр. 5 065/321-4075
СРУ „Горња мала“ Косте Абрашевића бр. 95 064/276-7714
„Гроф МБМ“ Моше Пијаде бр. 52/7 012/542-460
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
ЈП „Србијашуме“ Моше Пијаде бр. 14, Пожаревац 012/211-327
ОПШТИНА ЖАБАРИ
УСР „Два шарана“ Мите Апотекара бб, Александровац 066/253-093
СУ „Смуђ2022“ Кнеза Милоша 70, Александровац 063/841-6593
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ
„Гроф МБМ“ Српских владара бр. 153 012/332-067
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
ОСР „Ресава“ Радомира Бисића бр. 36 061/111-9246
УСР „Бистро“ Светог Саве бр. 14 063/815-5887
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
ООСР „Горња Ресава“ Моравска бр. 22 065/470-7954
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
СРУ „Горњак“ 23. дивизије бр. 14, Крепољин 064/323-4818
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ЈП „Србијашуме“ Карађорђева бр. 24 030/581-276
ОПШТИНА КУЧЕВО
ООСР „Пек“ Вука Караџића бб 063/199-5577
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ
СТР „Рибо-лов“ Цара Лазара бб 065/674-6830
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
СРК „Риболовачка прича“ Војводе Путника бр. 2 064/444-3211
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА НИШ
ОСР „НИШАВА“ Југ Богданова бр. 12, Ниш 018/45-11-270
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНЕ: РАШКА, КРАЉЕВО И ИВАЊИЦА
ШГ „Шумарство“ Рашка Милутина Ивановића бр. 9, Рашка 036/736-252
ШГ „Голија“ Ивањица Вењамина Маринковића бр. 139, Ивањица 032/663-321
ШГ „Столови“ Краљево – ШУ Ушће Ушће 036/543-011
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА ПИРОТ
ЈП „Србијашуме“ ШГ „Пирот“ Српских владара 6, Пирот 010/342-474 010/342-475
SZTR „Time“ Филипа Вишњића бр. 12, Ниш 065/431-4274
ОПШТИНА НИШ
УРР „Eco fishing“ Димитрија Леке бр. 71, Ниш 064/890-4200
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
УССР „Нишава – Сават“ Балканска бр. 15, Димитровград 060/020-1758
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА ПИРОТ
ЈП „Србијашуме“ ШГ „Пирот“ Српских владара 6, Пирот 010/342-474 010/342-475
SZTR „Time“ Филипа Вишњића бр. 12, Ниш 065/431-4274
ОПШТИНА НИШ
УРР „Eco fishing“ Димитрија Леке бр. 71, Ниш 064/890-4200
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
УССР „Нишава – Сават“ Балканска бр. 15, Димитровград 060/020-1758
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
ШУ Златибор Андрије Јевремовића бр. 12, Златибор 031/38-41-278
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
УРР „Бистро“ Ратка Павловића бр. 261 064/858-7957
ОПШТИНА БОЈНИК
УРР „Подгора“ Стојана Љубића 9/9 063/1584-971
УСР „Пуста река“ Трг Слободе бб 063/8166-968
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОСР „Јабланица“ Цара Душана бб 063/8811-180