Општи резерват природе "Прокоп"

Изузетно повољном станишту са оптималним земљишним и климатским условима окружен састојином чисте букве. Смештен је у централном делу Јастрепца у висинском дијапазону од 580-650 м надморске висине на другом гребену који се спушта ка западу, правцем југозапад - северозапад. Резерват "Прокоп" на Јастрепцу је први пут стављен под заштиту 1958. године и један је од првих проглашених резервата у Србији, када је Завод за заштиту природе и научно проучавање природних реткости Народне Републике Србије, донео Решење о заштити. Заштитом је била обухваћена састојина брезове шуме, окружена мешовитом састојином букве и брезе. Прва истраживања резервата по његовом проглашењу обављена су пре 25 година, када је снимљена вегетација у чистој брезовој шуми на гребену Резерват "Прокоп". Стабла букве у брезовој шуми била су у подмлатку и млада стабла букве за период од 25 година знатно су смањила површину под брезовом шумом, због чега у фитоценолошком смислу се више не може говорити о брезовој шуми већ о шуми брезе и букве. Детаљна истраживања Резервата "Прокоп" обављена су 1996. године када је вршено фитоценолошко истраживање и установљено да је у брезовој шуми дошло до појаве подмлатка букве, односно да је напредовао процес прогресивне сукцесије од пионирске вегетације ка природној. Истраживања која је Завод за заштиту природе Србије обавио 2006. године показала су да се бреза у Резервату "Прокоп" може сматрати средњодобном, а поједини примерци достижу висину преко 20 метара и пречнике преко 30 цм. Вредност Резервата "Прокоп" је првенствено у научном и стручном смислу, јер се у њему може пратити процес природне сукцесије, у зони типичне инверзије (буква се јавља у зони храстових шума).

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Крушевац
Општи резерват природе
09.10.2008.
прва
Крушевац
5,91
5,91
0
0