Споменик природе "Долина потока Бигра"

Споменик природе "Долина потока Бигра" стављен је под заштиту ради очувања геоморфолошких и хидролошких вредности, снажног крашког врела, потока Бигра са слаповима и језерцима у чијиј долини се налази највећа акумулација бигра у Србији и импресивним водопадом пред ушће у Стањанску реку.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Бољевац
Споменик природе
19.10.2015.
друга
Књажевац, Пирот
28,15
1,26
26,89
0