Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 75.908
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 64.555
3 Укупна дрвна запремина (м3) 10.031.426
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 155,4
5 Укупан запремински прираст (м3) 263.431
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 4,1
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 1.645.268
8 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 114.475

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Врање 18.511 2.838.242 153,3 72.635 3,9 440.941
Владичин Хан 11.000 2.329.881 211,8 52.498 4,8 422.088
Сурдулица 12.415 2.327.325 187,5 56.567 4,6 354.974
Босилеград 9.548 1.689.037 176,9 51.637 5,4 248.207
Бујановац 13.082 846.941 64,7 30.094 2,3 179.058