Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 75.021
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 64.084
3 Укупна дрвна запремина (м3) 9.956.057
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 155,4
5 Укупан запремински прираст (м3) 263.716
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 4,1
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 1.640.821
8 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 114.475

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Врање 18.525 2.848.158 153,3 73.391 4,0 445.030
Владичин Хан 11.000 2.329.881 211,8 52.498 4,8 422.088
Сурдулица 12.415 2.327.325 187,5 56.567 4,6 354.974
Босилеград 9.548 1.689.037 176,9 51.637 5,4 248.207
Бујановац 12.596 761.656 60,5 30.624 2,4 170.522