Семинар из Планирања газдовања шумама

Одељење за планирање газдовања шумама ЈП "Србијашуме" ове године шести пут реализовало је семинар: "Унапређење рада на пословима израде основа газдовања шумама". Семинар је одржан у две групе, на Златару - Воденој пољани у периоду од 19-20.04. 2018. године и на Старој планини – Врело у периоду од 25-26.04. 2018. године. На семинару је учествовало четрдесет инжењера шумарства из дванаест шумских газдинстава, Бироа за планирање и пројектовање у шумарству, Шумарског факултета и Генералне дирекције.

Првог дана тематске области су биле:

- Унапређење израде основа газдовања шумама (др Братислав Кисин, дипл.инж.шум.),

- Намене површина (мр Брано Вамовић, дипл.инж.шуме, Биро за планирање и пројектовање у шумарству),

- Искуства ШГ "Ужице" Ужице и ШГ "Расина" Крушевца на пословима планирања газдовања шумама, као и примени ГИС-а (Владимир Кљајић, дипл.инж.шум. и Мирослав Шиљић, дипл.инж.шум.).

Другог дана тематске области су биле:

- Контрола унетих теренских података, израда приказа стања, планова газдовања и разних прегледа кроз презентацију програма "Програм за контролу ОГШ" (аутор Мирјана Стингић, дипл.инж.шум.),

- Узгојни аспекти планирања у основама газдовања шумама (Звонимир Баковић, маст.инж.шум.),

- Газдовање изданачким шумама – узгајивачке препоруке и планска упутства и Имлементација НАТУРЕ 2000 у планским документима-ОГШ-искуства Аустрија, Словенија, Хрватска (Божидар Миловановић, дипл.инж.шум.),

- Издавање података и мишљења из надлежности ЈП "Србијашуме" потребних за израду просторних и урбанистичких планова и докумената за њихово спровођење (Милена Денић, дипл.просторни планер).

У складу са временским приликама организован је и одлазак на терен на карактеристичне и интересантне локације са планско-шумарског аспекта.