Порибљавање риболовних вода рибарског подручја "Београд"

Дана 09.11. 2018. године, у складу са Програмом управљања Рибарским подручјем "Београд" (2017.–2026. године) и Годишњим програмом управљања за 2018. годину, обављено је порибљавање риболовних вода рибарског подручја "Београд". У присуству инспекције за рибарство, чланова Општине Палилула и представника ЈП "Србијашуме", извршено је порибљавање Оповачког канала и канала "Визељ" шаранском млађи.