Презентација резултата пројекта о газдовању изданачким шумама

Дана 10.08.2017. године у Генералној дирекцији ЈП "Србијашуме" одржана је презентација резултата пројекта "Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији – I фаза“ који је ЈП "Србијашуме" реализовало са Институтом за гајење шума из Беча, а највећим делом је финансиран од стране Управе за шуме.

Пројекат је трајао 15 месеци, постављене су 24 огледне површине и одржана два семинара. Кроз обуку је прошло 140 инжењера из свих шумских газдинстава и шумских управа. Пројекат је дао одличне резултате на терену и примењивост у практичном раду.

Професор др Едуард Хохбихлер је на презентацији представио завршни извештај о резултатима пројекта, као и "Узгајивачке препоруке за стратешко-оперативно газдовање изданачким састојинама у Јавном предузећу "Србијашуме"". На презентацији су осим представника ЈП "Србијашуме" били присутни представници Шумарског факултета и Управе за шуме, који су својим учешћем у раду током трајања пројекта, дали допринос у добијању значајних резултата за теорију и праксу.