Лицитациона продаја основних средстава

ШГ "Столови" Краљево

Датум лицитације: 16. март 2018. године

ШГ "Шумарство" Рашка

Датум лицитације: 10. август 2017. године