Лед на риболовним водама

Током јануара на риболовним водама РП "Дунав" дошло је до појаве леда. У зимским месецима животне функције водених организама сведене су на минимум, па су и потребе за кисеоником знатно мање. Ипак, ако се лед предуго задржи на риболовној води може доћи до недостатка кисеоника па је рибочуварска служба на РП "Дунав" реаговала превентивно бушењем рупа у леду на риболовним водама Борског језера.