Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд

Кабинет директора

Телефон: 011 711 50 26

Фaкс: 011 711 50 29

E-mail: kabinet@srbijasume.rs

Сектор за комерцијалне послове

Телефон: 011 711 50 34

Фaкс: 011 711 21 73

E-mail: komercijala@srbijasume.rs

Сектор за коришћење шума и остале ресурсе

Телефон: 011 711 50 38

Фaкс: 011 711 11 53

E-mail: koriscenje@srbijasume.rs

Сектор за шумарство и заштиту животне средине

Телефон: 011 711 34 10

Фaкс: 011 711 27 70

E-mail: sumarstvo@srbijasume.rs

Сектор за развој и стратешко планирање

Телефон: 011 711 50 37

Фaкс: 011 711 25 33

E-mail: razvoj@srbijasume.rs

Сектор за финансије и рачуноводство

Телефон: 011 711 50 36

Фaкс: 011 711 22 69

E-mail: finansije@srbijasume.rs

Правни сектор

Телефон: 011 711 22 78

Фaкс: 011 711 25 33

E-mail: pravniposlovi@srbijasume.rs

Сектор за ловство, рибарство и туризам

Телефон: 011 711 50 37

Фaкс: 011 711 25 33

E-mail: lovstvo@srbijasume.rs

Kнеза Милоша 55, Београд

Телефон: 011 361 10 83, 011 361 16 18

Фaкс: 011 361 18 87

E-mail: sgbeograd@srbijasume.rs

E-mail: office@srbijasume-sgbgd.co.rs

Директор газдинства: Владан Живадиновић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Авала

Aвалска 79, Бели Поток

Телефон: 011 390 66 26, 011 390 66 19

E-mail: suavala@srbijasume-sgbgd.co.rs

ШУ Земун

Прогар

Телефон: 011 842 71 61, 011 842 72 56

E-mail: suzemun@srbijasume-sgbgd.co.rs

ШУ Рит

Црвенка бб, Борча

Телефон: 011 332 97 22, 011 332 97 21

E-mail: surit@srbijasume-sgbgd.co.rs

ШУ Липовица

Липовица бб, Барајево

Телефон: 011 830 03 72

E-mail: sulipovica@srbijasume-sgbgd.co.rs

ШУ Смедерево

Омладинска 1, Смедерево

Телефон: 026 619 409

E-mail: susmederevo@srbijasume-sgbgd.co.rs

Трг Вељка Дугошевића 26, Кучево

Телефон: 012 851 911, 012 851 978

Факс: 012 852 171

E-mail: sgkucevo@srbijasume.rs

Директор газдинства: Горан Ћалдовић, мастер инж. шум.

Шумске управе

ШУ Кучево

Трг Вељка Дугошевића 26, Кучево

Телефон: 012 852 171

ШУ Мајданпек

Карађорђева 24, Мајданпек

Телефон: 030 581 276

ШУ Жагубица

Партизанска 36, Жагубица

Телефон: 012 443 225, 012 443 432

ШУ Пожаревац

Моше Пијаде 14, Пожаревац

Телефон: 012 211 327

Драгише Петровића 5, Бољевац

Телефон: 030 463 879, 030 463 443

Фaкс: 030 463 441

E-mail: tsumeza@open.telekom.rs

Директор газдинства: Зоран Величковић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Бољевац

Драгише Петровића 5, Бољевац

Телефон: 030 463 381

ШУ Бор

Бошка Бухе 10, Бор

Телефон: 030 425 570

ШУ Књажевац

Цара Душана 28, Књажевац

Телефон: 019 731 009

ШУ Зајечар

4. јула бб, Зајечар

Телефон: 019 422 811

ШУ Неготин

Генерала Галебате 2, Неготин

Телефон: 019 548 088

ШУ Кладово

Обилићева 5, Кладово

Телефон: 019 801 611

ШУ Доњи Милановац

Доњи Милановац бб, Доњи Милановац

Tелефон: 030 86 029

Моравска 14, Деспотовац

Tелефон: 035 611 662

Факс: 035 611 737

E-mail: sgdespotovac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Ненад Јевтић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Деспотовац

Моравска 14, Деспотовац

Tелефон: 035 611 012

ШУ Ћуприја

Капетана Коче бб, Ћуприја

Tелефон: 035 474 776

ШУ Параћин

Саве Ковачевића 1a, Параћин

Tелефон: 035 563 611, 035 573 357

ШУ Јагодина

Краља Петра I, Јагодина

Телефон: 011 830 03 72

Косовска 13, Крагујевац

Tелефон: 034 381 424, 034 381 423

Фaкс: 034 381 424

E-mail: sgkragujevac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Ђуро Гвоздић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Крагујевац

Косовска 13, Крагујевац

Tелефон: 034 384 371

ШУ Горњи Милановац

Хајдук Вељка 3, Горњи Милановац

Teлефон: 032 710 840

Саве Ковачевића 2, Лозница

Tелефон: 015 876 046

Факс: 015 876 047

E-mail: sgloznica@srbijasume.rs

Директор газдинства: Милан Стојановић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Мали Зворник

Краља Петра I, Мали Зворник

Teлефон: 015 471 905, 015 471 322

ШУ Крупањ

Добропотачка бб, Крупањ

Teлефон: 015 681 114

ШУ Шабац

Маршала Тита 3/1, Шабац

Teлефон: 015 345 322, 015 345 337

ШУ Ваљево

Андре Савчића 10, Ваљево

Teлефон: 014 221 237, 014 232 653

Николе Пашића 40, Ужице

Teлефон: 031 3516 133, 031 3521 585

Факс: 031 3519 478

E-mail: sguzice@srbijasume.rs

Директор газдинства: Славиша Радосављевић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Ужице

Николе Пашића 40, Ужице

Teлефон: 031 516 147

ШУ Косјерић

Олге Грбић 2, Косјерић

Teлефон: 031 781 276, 031 781 635

ШУ Златибор

Јеврејско брдо 62, Златибор

Teлефон: 031 841 278

Валтерова 155, Пријепоље

Teлефон: 033 713 650, 033 713 651

Факс: 033 713 651

E-mail: sgprijepolje@srbijasume.rs

Заменик директора газдинства: Миленко Станишић, маш. инж.

Шумске управе

ШУ Пријепоље

Валтерова 155, Пријепоље

Teлефон: 033 713 650

ШУ Прибој

Рашка 3, Прибој

Teлефон: 033 51 096, 033 55 577

ШУ Нова Варош

Нова Варош

Teлефон: 033 61 775

Вењамина Маринковића 139, Ивањица

Tелефон: 032 663 321, 032 662 253

Факс: 032 661 710

E-mail: sgivanjica@srbijasume.rs

Директор газдинства: Предраг Недељковић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Ивањица-Кушићи

Вењамина Маринковића 139, Ивањица

Teлефон: 032 663 321

ШУ Голијска Река

Беле Воде, Ивањица

Teлефон: 032 837 526

ШУ Девићи

Вионица, Ивањица

Teлефон: 032 837 707

ШУ Чачак

Кнеза Милоша 2, Чачак

Teлефон: 032 222 310, 032 228 046

ШУ Сјеница

Милорада Јовановића бб, Сјеница

Tелефон: 020 741 314

Милуна Ивановића 9, Рашка

Teлефон: 036 736 252, 036 736 049

Факс: 036 736 252

E-mail: sgraska@srbijasume.rs

Директор газдинства: Ђуро Воларац, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Рашка

Милуна Ивановића 9, Рашка

Teлефон: 036 736 767

ШУ Нови Пазар

7. јула 46, Нови Пазар

Teлефон: 020 313 533

ШУ Тутин

JНA бб, Тутин

Teлефон: 020 811 507

Индустријска 28, Краљево

Teлефон: 036 392 963, 036 392 961

Факс: 036 311 681

E-mail: sgkraljevo@srbijasume.rs

Директор газдинства: Божимир Пендић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Краљево

Доситејева 5/3, Краљево

Tелефон: 036 319 541, 036 319 540

ШУ Богутовац

Богутовац

Tелефон: 036 826 006, 036 826 029

ШУ Ушће

Ушће

Teлефон: 036 543 011, 036 826 029

Балканска 18, Крушевац

Tелефон: 037 438 263, 037 420 750

Факс: 037 420 750

E-mail: sgkrusevac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Сениша Јовановић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Крушевац

Косанчићева 54, Крушевац

Teлефон: 037 21 688, 037 29 551

ШУ Брус

Јосифа Панчића 2, Брус

Teлефон: 037 825 106, 037 827 334

ШУ Александровац

29. новембра 142, Александровац

Teлефон: 037 752 272

ШУ Трстеник

Радоја Крсића 82, Трстеник

Teлефон: 037 711 820, 037 710 016

ШУ Ражањ

Партизанска 32, Ражањ

Teлефон: 037 841 119

Вука Караџића бб, Куршумлија

Телефон: 027 381 325, 027 381 317

Факс: 027 381 325

E-mail: sgkursumlija@srbijasume.rs

Директор газдинства: Небојша Миховиловић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Куршумлија

Бањска бб, Куршумлија

Teлефон: 027 381 385, 027 380 470

ШУ Прокупље

XXI српске дивизије бб, Прокупље

Телефон: 027 322 767, 027 321 709

ШУ Блаце

Радоша Јовановића Сеље, Блаце

Teлефон: 027 371 265

Првомајска 4б, Ниш

Teлефон: 018 520 043, 018 246 074

Факс: 018 246 074

E-mail: sgnis@srbijasume.rs

Директор газдинства: мр Александар Стаменковић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Ниш-Бела Паланка

Првомајска 4б, Ниш

Teлефон: 018 254 798

ШУ Алексинац

Драгчета Миловановића 2, Алексинац

Телефон: 018 800 360

ШУ Сокобања

Врелска 10, Сокобања

Teлефон: 018 830 431

Српских владара 6, Пирот

Телефон: 010 342 474, 010 342 475

Фaкс: 010 342 474

E-mail: sgpirot@srbijasume.rs

Директор газдинства: Игор Петровић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Пирот

Српских владара 6, Пирот

Teлефон: 010 332 931

ШУ Бабушница

Живојина Николића Брке 6, Бабушница

Teлефон: 010 685 196

Делиградска 1, Лесковац

Teлефон: 016 243 034, 016 213 593

Факс: 016 255 947

E-mail: sgleskovac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Зоран Момић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Предејане

Предејане

Teлефон: 016 836 124

ШУ Вучје

Вучје

Teлефон: 016 885 132

ШУ Лебане

Лебане

Teлефон: 016 843 517

ШУ Власотинце

Власотинце

Teлефон: 016 871 113

>ШУ Медвеђа

Медвеђа

Teлефон: 016 891 040

ШУ Црна Трава

Црна Трава

Teлефон: 016 811 152

Лоле Рибара 18, Врање

Teлефон: 017 422 228, 017 421 610

Факс: 017 422 228

E-mail: sgvranje@srbijasume.rs

Директор газдинства: Дејан Јовановић, дипл. инж. шум.

Шумске управе

ШУ Врање

Маричка бб, Врање

Teлефон: 017 32 143, 017 24 961

ШУ Бујановац

Карађорђева, Бујановац

Teлефон: 017 651 880

ШУ Босилеград

Георги Димитрова бб, Босилеград

Teлефон: 017 877 100

ШУ Сурдулица

Моше Пијаде бб, Сурдулица

Teлефон: 017 815 230

ШУ Владичин Хан

Градимира Михаиловића 1a, Владичин Хан

Teлефон: 017 473 161

Доститеја Обрадовића бб, Лепосавић

Телефон: 028 83 528, 028 83 058

Факс: 028 83 058

E-mail: sgleposavic@srbijasume.rs

Директор газдинства: Александар Ракић

Бирчанинова 30, Београд

Tелефон: 011 264 46 91, 011 264 62 88

Факс: 011 264 62 88

E-mail: dpbiro@srbijasume.rs

Директор газдинства: Мр Брано Вамовић, дипл. инж. шум.

Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд

Tелефон: 011 613 13 01

Факс: 011 711 23 67

E-mail: dpzastitna@srbijasume.rs

Директор: Миленко Чеврљаковић, дипл. инж. пољопривреде